Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พร. โดย พ.อ.ทรงยศ ทองก้อน ผบ.กกล.รส.จว.พ.ร. มอบหมายให้ รอง ผบ.กกล.รส.จว.พ.ร. และชป.เมือง จัดกำลังพล ๓๐ นาย ร่วมกับ เรือนจำจังหวัดแพร่ ,นักศึกษาวิชาทหาร .หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร

เมื่อ ๒๙๐๘๓๐ มี.ค.๖๒ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พร. โดย พ.อ.ทรงยศ ทองก้อน ผบ.กกล.รส.จว.พ.ร. มอบหมายให้ รอง ผบ.กกล.รส.จว.พ.ร. และชป.เมือง จัดกำลังพล ๓๐ นาย ร่วมกับ เรือนจำจังหวัดแพร่ ,นักศึกษาวิชาทหาร .หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ต.ในเวียง อ.เมือง จว.แพร่ มีผู้เข้าร่วมประมาณ ๘๐ คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย