Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม.กกล.รส.จว.พ.ย.ร้อย.รส.ที่.๑(มทบ.๓๔) จัดกพ. ร่วมแจกจ่ายน้ำสำหรับใช้อุปโภคจำนวน๖,๐๐๐ลิตร ณ บ้านสันป่าส้าน

เมื่อวันที่ ๒๙ มีค. ๖๒ ,๐๙๐๐ บก.ควบคุม.กกล.รส.จว.พ.ย.ร้อย.รส.ที่.๑(มทบ.๓๔) จัดกพ. ร่วมแจกจ่ายน้ำสำหรับใช้อุปโภคจำนวน๖,๐๐๐ลิตร ณ บ้านสันป่าส้าน ม๑๒ ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว เนื่องจากบ่อน้ำบาดาลที่ผลิตน้ำประปาของหมู่บ้านแห้งจึงไม่มีน้ำอุปโภค การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย