Reporter&Thai Army

พ.อ.รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.๓๒ มอบหมายให้ ร.ท.เจษฎาวุธ วง ษ์วัฒน์ ผบ.ร้อย.ทพ.๓๒๐๓ จัด กพ. ร่วมกับ ชป.ประสานงานและคุ้มครองป้องกันชุมชน บ.สะจุก – สะเกี้ยง, หน.ส่วนราชการ, ผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ ในพื้นที่ อ.เฉลิมพระเกียรติ นำโดย นายกิตติไกร ฝีปากเพาะ นอภ.เฉลิมพระเกียรติ เข้าตรวจสอบ พร้อมมอบผ้าห่มกันหนาวและเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

– เมื่อ ๒๙ มี.ค.๖๒,๑๑๐๐ พ.อ.รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.๓๒ มอบหมายให้ ร.ท.เจษฎาวุธ วง ษ์วัฒน์ ผบ.ร้อย.ทพ.๓๒๐๓ จัด กพ. ร่วมกับ ชป.ประสานงานและคุ้มครองป้องกันชุมชน บ.สะจุก – สะเกี้ยง, หน.ส่วนราชการ, ผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ ในพื้นที่ อ.เฉลิมพระเกียรติ นำโดย นายกิตติไกร ฝีปากเพาะ นอภ.เฉลิมพระเกียรติ เข้าตรวจสอบ พร้อมมอบผ้าห่มกันหนาวและเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับ นายสมศักดิ์ อุ่นถิ่น บ้านเลขที่ ๑๔๙ ม.๔ ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.น.น. ซึ่งบ้านถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหายทั้งหลัง สาเหตุเกิดระบบไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อ ๒๘ มี.ค.๖๒,๒๓๐๐เบื้องต้นหน่วยได้ประสาน จนท.ปกครอง อ.เฉลิมพระเกียรติ ฯเพื่อสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซม ที่พักอาศัยของราษฎร ในโอกาสต่อไป มีผู้เข้าร่วมฯ จำนวน ๑๕ คน แล้วเสร็จเมื่อเวลา ๑๒๐๐