ข่าว เพชรบูรณ์

ข้าราชการพ่อค้าประชาชน ร่วมวาง ศิลาฤกษ์ พุทธมณฑลจังหวัดเพชรบูรณ์

ข้าราชการพ่อค้าประชาชน ร่วมวาง ศิลาฤกษ์ พุทธมณฑลจังหวัดเพชรบูรณ์ ..

 

…………..29 มีนาคม 2562 พิธีวางศิลาฤกษ์พุทธมณฑล เช้าวันที่ 29 เวลา 7.30 น นายสืบศักดิ์เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนายพงษ์ พิทยา ธนไกลศรีทอง รองผู้ว่าราชการ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ร่วมกันตักบาตร ที่ปรัมพิธี โดยมีพระเถระชั้นผู้ใหญ่ มารับบิณฑบาต อาหารที่เต็นท์ปะรำพิธี โดยมีชาวบ้าน มาร่วมทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ กันอย่างมากมาย และได้มีโรงทาน มาจัดงาน บริการอาหาร ให้กับผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ เป็นจำนวนมาก หลังจากนั้นเวลา 9 นาฬิกา 9 นาที พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ได้สวดพระพุทธมนต์ เสร็จแล้วนายสืบศักดิ์เอี่ยมวิจารณ์ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ เป็นประธาน ในการทอดผ้าไตร หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการแล้วสมเด็จพระวันรัต

 

ได้เป็นองค์ประธาน ในการวางแผ่นศิลาฤกษ์ แผ่นเงินแผ่นทอง และไม้มงคล เพื่อเป็นสิริมงคล ซึ่งในการวางศิลาฤกษ์พุทธมณฑลครั้งนี้ เป็นครั้งแรก ของ การวางศิลาฤกษ์ พุทธมณฑลเพราะได้รับ ความเมตตา จาก สมเด็จพระสังฆราช ให้ สมเด็จพระวันรัต เดินทางมา เป็นองค์ประธาน ในการวางศิลาฤกษ์ครั้งนี้ หลังจากนั้น ได้ให้ผู้ที่ร่วมทำบุญในการสร้างพุทธมณฑลครั้งนี้ได้เข้าร่วมถวายปัจจัย ในการสร้างพุทธมณฑล กับสมเด็จพระวันรัต โดยมีคุณแม่สายสุนีย์กับคุณแม่ตลับ ได้ถวายเงิน ในการสร้างครั้งนี้คนละ 1 ล้าน 2 แสนบาท และยังมีบุคคลอื่นๆอีกมากมาย ร่วมถวายเงินในครั้งนี้ และขอขอบคุณพลตรีนเรศจิตรักษ์ ที่ได้มาเป็นพิธีกร ในการจัดงานครั้งนี้ ขอบุญกุศล ที่ได้กระทำบุญกันในครั้งนี้ จงส่งถึงพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดเพชรบูรณ์และผู้ที่มาร่วมงาน ให้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไป