สระแก้วทำพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน ตามโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ


สระแก้วทำพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน ตามโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ
ณ หน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและจิตอาสาทำพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน ตามโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในวันที่ 15 เมษายน 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายกรัฐมนตรีนำผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด รวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานต้นไม้มงคล (ต้นรวงผึ้ง) เพื่อนำไปปลูก ในจังหวัด ในโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งรัฐบาลจัดทำขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้แก่ราษฎร

(ต้นรวงผึ้ง) มีดอกสีเหลืองเข้ม กลิ่นหอมตลอดทั้งวัน มีช่อดอกดกที่เกิดตามซอกใบเป็นช่อสั้น โคนกลีบเลี้ยงเชื่อมติดกัน ปลายแยกออกเป็น 5 แฉกคล้ายรูปดาว ไม่มีกลีบดอก มีเกสรตัวผู้จำนวนมาก ลำตันแตกกิ่งต่ำ กิ่งค่อนข้างเล็กเรือนยอดเป็นพุ่มมน ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปแผ่นใบสองข้างไม่เท่ากัน ผิวใบด้านบนสีเขียว ด้านล่างสีน้ำตาลอมนวล สามารถขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่ง และเพาะเมล็ด

https://youtu.be/9lhMJTkqWHA