Reporter&Thai Army ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น ทุกข์ร้อนชาวบ้าน นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

เชียงใหม่ ชาวบ้าน อ.ดอยสะเก็ด ร้อง รมช.มหาดไทย ช่วยเหลือจัดการปัญหาน้ำประปาให้ชาวบ้านที่ดูแลแหล่งต้นน้ำผลิตประปา แต่ไม่ได้ใช้น้ำ ปัญหาซ้ำซาก 10 ปีแล้ว

เชียงใหม่ ชาวบ้าน อ.ดอยสะเก็ด ร้อง รมช.มหาดไทย ช่วยเหลือจัดการปัญหาน้ำประปาให้ชาวบ้านที่ดูแลแหล่งต้นน้ำผลิตประปา แต่ไม่ได้ใช้น้ำ ปัญหาซ้ำซาก 10 ปีแล้ว

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานที่ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายวิทยา นาระต๊ะ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมสมาชิกสภาเกษตร ได้รับหนังสือจาก นายสมเกียรติ สมร ประธานสภาเทศบาลตำบลเชิงดอย พร้อมนายอภิพงค์ คงสัมพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย และนายอภิชัย อินทนาม
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย พร้อม สท.และตัวแทนชาวบ้าน ต.เชิงดอยที่เดือดร้อนไม่มีน้ำประปาใช้ มาพร้อมนายสมยศ บุญเย็น นายกเทศมนตรีตำบลลวงเหนือ พร้อม สท.และตัวแทนชาวบ้านใน ต.ลวงเหนือ เข้ายื่นหนังสือ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ขยายบริการประปาให้ชาวบ้าน 2 ตำบล หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง หมู่ 2 บ้านดงป่าก่อ ต.เชิงดอย ที่ติดกับ หมู่ 8 บ้านดงป่าก่อ ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ผู้ทำหนังสือร้องเรียนคือ นายพิชิตพล สักกะโต ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง ต.เชิงดอย ตามหนังสือระบุว่า ด้วยประชาชนบ้านแม่ดอกแดง ม.1 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ได้ร้องขอไปยัง ทต.เชิงดอย เรื่องการที่ชาวบ้านขาดน้ำอุปโภค บริโภค เนื่องจากประปาหมู่บ้านไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาใช้ได้ เพราะความแห้งแล้งของน้ำใต้ดิน และขอให้ ทต.เชิงดอยประสานหน่วยงานการประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่

ต่อมา ทต.เชิงดอย จึงได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่(ชั้นพิเศษ) เมื่อ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 แต่เรื่องเงียบหายไม่ได้รับการตอบรับแต่อย่างใด เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ตัวแทนประชาชน ม. 1 ต.เชิงดอย นำโดยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 และสมาชิกสภา ทต.เชิงดอย เขต 1 โดยมีนายมงคล ชัยวุฒิ นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย สส.เขต 3 เชียงใหม่ และสื่อมวลชน ร่วมสังเกตการณ์ เข้าติดตามทวงถามถึงการขยายการให้บริการประปา ที่สนง.การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ ผลการประชุมในวันดังกล่าวได้รับคำตอบและคำยืนยันจาก ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่จะช่วย
แก้ปัญหาและดำเนินการให้ตามที่ร้องขอ

แต่ต่อมาเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ได้รับแจ้งจาก ทต.เชิงดอย ว่า การประปาภูมิภาคฯ แจ้งงบประมาณงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาโดยให้ ทต.เชิงดอยเป็นผู้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณดำเนินการ ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 3,.184.,577 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งไม่ตรงกับที่รับปากต่อหน้าตัวแทนประชาชนและสมาชิกสภา ทต.เชิงดอย ดังนั้น จึงขอความกรุณามายังท่านช่วยประสานผู้ที่ เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในกรณีปัญหาดังกล่าว จากนั้น นายวิทยา นาระต๊ะ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดรับหนังสือ แล้วบอกว่า จะนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอให้นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รมช.มหาดไทย รับทราบปัญหานี้อย่างเร่งด่วน

ด้านนายสมเกียรติ สมร ประธานสภา ทต.เชิงดอย กล่าวว่า จากที่ชาวบ้านร้องขอการประปาส่วนภูมิภาค ครั้งหลังสุด เมื่อ 9 พฤษภาคม2567 ขอให้การประปาช่วยชาวบ้านโดยต่อท่อส่งน้ำประปาให้ชาวบ้านจะได้มีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเร่งด่วนนั้น ซึ่งการประปาก็รับปากลงพื้นที่จัดการให้ทันทีจริง แต่ต่อมาแจ้งถึงค่าใช้จ่าย ให้ ทต.เชิงดอยเป็นผู้จัดสรรงบประมาณค่าดำเนินการต่อท่อเมนกว่า 3 ล้านบาท รวมค่ามิเตอร์แล้วกว่า 4 ล้านบาท จึงต้องมาร้องสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้ เพื่อร้องขอให้ประสานผู้หลักผู้ใหญ่ดำเนินการช่วยเหลือชาวบ้าน เพราะงบของ ทต.เชิงดอยไม่มีที่จะจ่ายให้ได้จำนวนมากขนาดนี้” ประธานสภา ทต.เชิงดอย กล่าว

ทางนายสมยศ บุญเย็น นายกเทศมนตรีตำบลลวงเหนือ กล่าวว่า ปัญหาน้ำประปามีปัญมานาน 10 ปีแล้ว ชาวบ้านหมู่ 8 บ้านดงป่ากอ ต.ลวงเหนือ เป็นพื้นที่สูง ก่อนนั้นการประปาอ้างส่งน้ำไม่ถึง ต่อมาการประปาได้สร้างหอสูงส่งน้ำเสร็จไปประมาณ 1 ปีแล้ว วันนี้ก็ยังไม่ส่งน้ำให้ชาวบ้านได้ใช้ เมื่อชาวบ้านร้องขอใช้น้ำไป การประปา ก็ให้ ทต.ลวงเหนือจัดงบประมาณอุดหนุนวางท่อเมนและจ่ายค่ามิเตอร์ เหมือนกับ ทต.เชิงดอย

“จริงๆแล้วมันไม่ใช่ การประปาผลิตน้ำ ขายน้ำให้ชาวบ้าน คุณต้องให้ความสะดวกกับชาวบ้าน ทำไมมาใช้งบประมาณภาษีของชาวบ้านตรงนี้ เมื่อการประปามีรายได้ตรงนี้ ทำไมต้องให้ชาวบ้านเดือดร้อนและใช้งบท้องถิ่นด้วย ก็หวังเพียงการประปาต่อท่อมาให้ชาวบ้าน และชาวบ้านก็จ่ายค่าน้ำตามปกติเท่านั้น” นายกเทศมนตรีตำบลลวงเหนือ กล่าว

หลังจากชาวบ้านได้ยืนหนังสือให้สภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ก็หวังว่าจะได้รับรับการช่วยเหลือจากนายชาดา ไทยเศรษฐ์ รมช.มหาดไืทย เพราะรับผิดชอบแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำให้ชาวบ้านในหลายจังหวัดมาแล้ว และครั้งนี้ชาว อ.ดอยสะเก็ด ก็หวังจะได้รับการช่วยเหลือเช่นกัน จากที่ชาวบ้านเดินหน้าตามขั้นตอนมาโดยตลอด หากการประปาต่อท่อเมนให้ชาวบ้าน ชาวบ้านก็ยินดีจ่ายค่าน้ำประปาให้ตามปกติ แต่ก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือมานานกว่า 10 ปีแล้วดังกล่าว ซึ่งชาว อ.ดอยสะเก็ด ถือว่าเป็นอำเภอที่อยู่ดูแลป่าต้นน้ำได้ประกอบพิธีกรรมต่างๆเกี่ยวกับปลูกป่าและพิธีกรรมดูแลป่าทุกปีมาโดยตลอดอีกด้วย.