นายอำเภอกุดชุม เป็นประธาน ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา”


นายอำเภอกุดชุม เป็นประธาน ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา”
” นายอำเภอกุดชุม เป็นประธาน ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา”เวลา 06.30 น 28 กรกฎาคม 2562 หน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร นายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอกุดชุมเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดกรวยถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา67พรรษา 28 กรกฎาคม. 2562ในช่วงเช้า06.00 น.พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 68 รูปและเวลา09.15 น. ที่หอประชุมอำเภอกุดชุม พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดินเวลา10.00 น.พิธีทำข้อตกลงMOUร่วมกันในการทำความดีลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ช่วงเข้าพรรษาเพื่ือเฉลิมพระเกียรติเนื่ิองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯและตามนโยบาย4 ดีของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

เวลา10.45 น.พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของอำเภอกุดชุมเช่นประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธรและประเพณีงาน”ตำนานข้าวอินทรีย์ วิถีกุดชุม บุญกุ้มข้าวใหญ่”ประจำปี 2562 และเวลา19.00 น.พิธีถวายเครื่องราชสักการะ(พานพุ่มทอง-พุ่มเงิน)พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาโดยมีพ่อค้า ประชาชน จิตอาสา นักเรียน นักศึกษา คหบดี หัวหน้าส่วนหน่วยงานราชการร่วมกิจกรรมในวันสำคัญครั้งนี้อย่างมากมายด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

///พลากร แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าวยโสธร รายงาน