ข่าว ยโสธร

จังหวัดยโสธรรับมอบสิ่งของ รวมน้ำใจช่วยกาชาด ประจำปี 2562

https://youtu.be/ANKOP4s0bOA

https://youtu.be/9qO7h7FnshU

https://youtu.be/q3lb0hxaDYk

https://youtu.be/q5xqRV9-NPo

https://youtu.be/zquh0Xeo-44

 

จังหวัดยโสธรรับมอบสิ่งของ รวมน้ำใจช่วยกาชาด ประจำปี 2562

15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น.ที่หอประชุมวิถีอีสาน ข้างศาลากลางจังหวัดยโสธร นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร รับมอบสิ่งของสนับสนุนงานวันสถาปนาและงานกาชาดจังหวัดยโสธร

ชึ่งจะจัดงานขึ้นในวันที่ 1-7 มีนาคม 2562 ที่จะถึงนี้ ณ.บริเวณบุ้งน้อย-บุ้งใหญ่ ริมแม่น้ำชี ข้างวัดศรีธรรมาราม (วัดหลวงตาพวง) ในการรับมอบครั้งนี้ มี คหบดี พ่อค้า ประชาชน บริษัท ห้างร้าน หน่วยงานราชการทั่วทั้งจังหวัดได้นำสิ่งของต่างๆ เช่นรถจักรยานยนต์ รถจักรยาน ตู้เย็น เครื่องซักผ้า ทีวีสี พัดลม หม้อหุงข้าว เงินสด เป็นต้น

มอบให้กับทางจังหวัดยโสธร แต่ละอำเภอโดยการนำของนายอำเภอ ทั้ง 9 อำเภอ ของจังหวัดยโสธร เช่น นายจารุวัตร ภูแก้ว อำเภอกุดชุม นำสิ่งของมอบสมทบครั้งนี้มีมูลค่า 109,700 บาท นายสรวิศ สมพงษ์ นายอำเภอทรายมูล มอบสิ่งของ มูลค่า 88,870 บาท อำเภอคำเขื่อนแก้ว มูลค่า 109,860 บาท เป็นต้น

ยังมีบริษัท ห้างร้าน มอบสิ่งของ เพื่อเป็นการรวมน้ำใจช่วยกาชาดในครั้งนี้อีกมากมายเป็นการเสียสละเพื่อส่วนรวมอีกครั้งหนึ่งของพี่น้องชาวจังหวัดยโสธร

ภาพ-ข่าว พลากร แก้วขวัญข้า ยโสธร