Uncategorized

พิจิตรลุ่มน้ำยมจ่อวิกฤตระดับน้ำเริ่มสูงขึ้นประกาศเตือนเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วม

พิจิตรลุ่มน้ำยมจ่อวิกฤตระดับน้ำเริ่มสูงขึ้นประกาศเตือนเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วม
วันที่ 29 ส.ค. 2561 นายพชร ศศิชาชยามร หัวหน้ายุทธศาสตร์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร และ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด ปลัดอาวุโสอำเภอสามง่าม พร้อมด้วยผู้นำชุมชนในเขตตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จ.พิจิตรได้ร่วมกันลงพื้นที่สำรวจระดับน้ำในแม่น้ำยมพบว่าขณะนี้ระดับน้ำมีปริมาณสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงอยู่ต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 2 เมตร ส่วนปริมาณน้ำในท้องทุ่งนามีปริมาณน้ำจำนวนมากท่วมขังอยู่ในท้องทุ่งนา แต่ผลผลิตทางการเกษตรไม่ได้รับความเสียหาย เนื่องจากชาวนาในพื้นที่ดังกล่าวมีการปลูกข้าวตั้งแต่กลางเดือนเมษายน 2561 และเก็บเกี่ยวผลผลิตไปตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม 2561 อีกทั้งชาวบ้านในแถบนี้ก็ชื่นชอบที่จะให้พื้นที่นาเป็นทุ่งรับน้ำเพื่อจะได้หาปลามาทำเป็นปลาเค็ม ปลาร้า ที่เป็นสินค้า OTOPขึ้นชื่อของตำบลรังนก อีกทั้งมีเวทีประชาคมหมู่บ้าน ว่า จะปิดประตูส่งน้ำที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำยมในวันแม่และจะเปิดประตูน้ำระบายน้ำออกจากทุ่งนาในวันพ่อเพื่อลงมือทำนา ดังนั้นสภาพน้ำท่วมจึงเป็นวิถีชีวิตชาวบ้านของชาวตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ซึ่งถือเป็น 1 ในพื้นที่เสียสละให้เป็นทุ่งรับน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมภาคกลางและกรุงเทพฯได้ระดับหนึ่งอีกด้วย


ในส่วนของสถานการณ์น้ำล่าสุดของวันนี้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันลงพื้นที่ยืนยันว่ายังไม่เกิดอุทกภัยหรือน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลรังนก แต่พบว่าที่หมู่ 11 บ้านปากคลอง ซึ่งมีชาวบ้านอยู่ประมาณ 10 กว่าหลังคาเรือน มีน้ำท่วมขังใต้ถุนบ้านเพียงเล็กน้อย ชาวบ้านยังคงใช้ชีวิตได้ตามปกติ อีกทั้งชาวบ้านแถบนี้ก็รู้ดีว่าเมื่อถึงฤดูน้ำหลากบ้านเรือนของตนก็จะถูกน้ำท่วมขังจึงต้องมีเรือพายเป็นพาหะนะเข้า-ออก หมู่บ้านกันทุกหลังคาเรือน เหตุที่หมู่บ้านแห่งนี้มีสภาพน้ำท่วมขังก่อนใครๆก็เพราะว่าหมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ท้องกระทะมีถนนล้อมรอบหมู่บ้านพอมีฝนตกลงมาน้ำไม่สามารถไหลลงสู่แม่น้ำยมได้ทั้งๆที่ระดับน้ำในแม่น้ำยมยังอยู่ต่ำกว่าตลิ่งเกือบ 2 เมตร ในเบื้องต้นได้ให้คำแนะนำให้เก็บสิ่งของให้พ้นน้ำและระวังเรื่องสัตว์มีพิษที่อาจหนีน้ำเข้าบ้านเรือน รวมถึงจะหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดน้ำเน่าเสียต่อไป
นอกจากนี้ สำหนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร ยังได้ส่งรถแบ็กโฮและเรือกำจัดผักตบชวาของกรมโยธาธิการให้ช่วยกันเร่งกำจัดวัชพืชในแม่น้ำพิจิตรเพื่อให้เป็นแก้มลิงในการรับน้ำเพื่อบรรเทาและป้องกันน้ำท่วมอีกช่องทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้เนื่องจากแม่น้ำพิจิตรต้นแม่น้ำเชื่อมต่อกับแม่น้ำน่านที่ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร ส่วนปลายแม่น้ำเชื่อมต่อกับแม่น้ำยมที่ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ดังนั้นการกำจัดวัชพืชก็เพื่อให้แม่น้ำพิจิตรได้มีหน้าที่ในการผันน้ำและเป็นแก้มลิงป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมดังกล่าว
สิทธิพจน์ พิจิตร