Reporter&Thai Army

ร.ท.ปราการ กันเนียม ผบ.ร้อย.ทพ.3603 พร้อม กพ.ร่วมกับ จนท.หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ สว.1 (ท่าตาฝั่ง) ราษฎร บ.ท่าตาฝั่ง ม.7 ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จว.มส. ได้ร่วมกันสร้างสะพานไม้ สำหรับใช้ข้ามลำห้วยแม่กองคาไป บ.ท่าตาฝั่ง

เมื่อ 280800 ส.ค.61 ร.ท.ปราการ กันเนียม ผบ.ร้อย.ทพ.3603 พร้อม กพ.ร่วมกับ จนท.หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ สว.1 (ท่าตาฝั่ง) ราษฎร บ.ท่าตาฝั่ง ม.7 ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จว.มส. ได้ร่วมกันสร้างสะพานไม้ สำหรับใช้ข้ามลำห้วยแม่กองคาไป บ.ท่าตาฝั่ง บริเวณพิกัด LV619993 เพื่อให้รถจักรยานยนต์สามารถข้ามผ่านได้ และเพื่อแก้ปัญหาในห้วงฤดูฝน ให้ราษฎร บ.ท่าตาฝั่ง ส่วนราชการในพื้นที่สามารถสัญจรผ่านไป-มา ได้สะดวกขึ้น จบภารกิจเมื่อ 281530 ส.ค.61
ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย