นครนายก ชาวบ้านสะแกซึงร่วมกันทำกระยาสารทที่ยาวที่สุดในประเทศไทย


นครนายก ชาวบ้านสะแกซึงร่วมกันทำกระยาสารทที่ยาวที่สุดในประเทศไทย
ชาวบ้านสะแกซึงทำกระยาสารทวัดความได้ 22 เมตร เป็นกระยาสารทที่ยาวที่สุดในประเทศไทย

ที่ลานด้านหน้าวัดสะแกซึง ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก กำนันประเดิม วังอาษา กำนันตำบลเกาะโพธิ์ นายสมชาย เพิ่มเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธ์ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีสารทพวนบ้านสะแกซึง โดยมีชาวบ้านตำบลเกาะโพธิ์ ร่วมใจกันทำกระยาสารท ดดยตั้งกระทะจำนวน 10 กระทะ เริ่มกวนน้ำกระทิและไส้ส่วนผสมกวนให้เข้ากันเสร็จแล้วเทกระยาสารทลงบนแม่พิมพ์เกลี่ยบดอัดให้เต็มแม่พิมพ์ที่มีความยาววัดได้ 22 เมตร คาดว่าเป็นกรยาสารทที่มีความยาวที่สุดในประเทศไทย
ด้วยชาวบ้านสะแกซึง เป็นหมู่บ้านเล็กๆหมุ่บ้านหนึ่งของอำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก มีจำนวน 140 หลังคาเรือน เป็นหมู่บ้านในชนบทที่ผู้คนทั่วไปมักเรียกว่าบ้านทุ่ง โดยมีคณะกรรมการวัดกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านมีการประชุมตกลงเป็นมติร่วมกันว่าจะทำขนมกระยาสารทในวันประเพณีสารทพวนให้เป็นกระยาสารทที่ใช้แม่พิมพ์ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย มีความกว้าง 1.20 เมตร ความยาว 22 เมตร น่าจะมีความยาวที่สุดของประเทศไทย
สัมภาษณ์ นายเสนาะ บุญเพื่อน คณะกรรมการการจัดงาน และ เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ตำบลเกาะโพธิ์

สมบัติ เนินใหม่ รัชชานนท์ เนินใหม่ นครนายก

,