Uncategorized

ร้อยเอ็ดเมืองสุขภาพ จัดใหญ่ไลฟ์สไตล์ก้าวลำ้”นวัตกรรมไทยก้าวไกล”ข้าวออลเลิฟผลงานวิจัยระดับโลก”ลดแป้ง ลดนำ้ตาล ลดโรค..

ร้อยเอ็ดเมืองสุขภาพ จัดใหญ่ไลฟ์สไตล์ก้าวลำ้”นวัตกรรมไทยก้าวไกล”ข้าวออลเลิฟผลงานวิจัยระดับโลก”ลดแป้ง ลดนำ้ตาล ลดโรค..

วันเสาร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑
ณ โรงแรมธนินทร กรีนปาร์ค ห้องธนินทร A2 อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด “นวัตกรรมไทยก้าวไกล ข้าวออลเลิฟผลงานวิจัยระดับโลก”

เวลา ๑๓.๐๐ น.คุณสปันฐ์รุ้ง ชูเจริญมั่นคง ศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวงาน”หลังสู้ฟ้า หน้าสู้ดิน”เป็นหลักอธิบายถึงความเหนื่อยยาก ลำบากความยากจนของอาชีพชาวนาซึ่งเป็นอาชีพในอดีตที่ได้รับการยกย่องให้เป็นกระดูกสันหลังของชาติ แต่บัดนี้กลับกลายเป็นอาชีพที่ถูกละทิ้งเพราะสร้างรายได้น้อยและอยากให้ความสำคัญกับอาชีพชาวนาอีกครั้ง กับนวัตกรรมที่สามารถพลิกชีวิตชาวนาให้มีความภูมิใจและความยิ่งใหญ่อีกครั้ง ด้วยข้าว Allove ภายใต้คอนเซ็ป”สร้างคน สร้างงาน สร้างรายได้”กับนวัตกรรมข้าว Allove สามารถสร้างปรากฏการณ์การทานข้าวที่ให้ประโยชน์กับร่างกายมากที่สุดโดยใช้โภชนาการบำบัดที่ใช้ข้าวเป็นอาหารใน”การดูแลผู้ป่วยเบาหวานและผู้รักสุขภาพทุกคน”

วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ผู้สนใจได้ลองชิมข้าวควบคุมนำ้ตาล ตรา ออลเลิฟ ข้าว LOW GI allover เป็นข้าวที่มีค่า Gi(๒๓.๔๒)ตำ่มีผลให้ระดับนำ้ตาลในเลือดไม่สูงขึ้น ปรับนำ้ตาลให้ปกติได้สามารถลดความเสี่ยงเรื่องโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจ โรคเส้นเลือดตีบตัน ไขมันในเลือด โรคอ้วน โรคสมองเสื่อม รวมถึงอัมพฤกษ์อัมพาตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้ที่บริโภคมีสุขภาพดีอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน”กินข้าวเป็นยา รักษาและป้องกัน”ลดแป้ง ลดนำ้ตาล ลดโรค”มีคุณค่าวิตามิน B๑ สูงอุดมไปด้วยสารอาหารมากมาย รสชาดอร่อย ได้มาตรฐาน ตามเกณฑ์ของ อย. เพื่อจำหน่ายในพื้นที่และขยายให้กว้างไกลสู่ระดับสากล เพื่อให้คนในชุมชนมีสุขภาพดี
มีรายได้เพิ่มขึ้นส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ตามนโยบายไทยแลนด์๔.๐

ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยผู้ประกอบการด้านสุขภาพข้าราชการหลายภาคส่วน จากจากศูนย์โอทอปชุมชน จำนวน ๕๐ คน

ในงาน “เชิญ ชอป ชิม” ข้าวต้มทรงเครื่อง กาแฟ สบู่ทองคำ สินค้า Allove หลากหลายชนิดตลอดงาน.

ตามนโยบาย”ผู้บริโภคปลอดภัย ผู้ประกอบการก้าวไกล ระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน”กับนวัตกรรมข้าวไทย Allove ลดแป้ง ลดนำ้ตาล ลดโรค

* สนใจติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ “คุณสปันฐ์รุ้ง ชูเจริญมั่นคง”
ศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดร้อยเอ็ด ๐๙๕-๘๓๑-๘๒๒๕,๐๖๑-๙๔๕-๓๕๑๙

 

________________
ศรีไพร ทูลธรรม :: ภาพ/ข่าว
สื่อมวลชน๑๐๑.Smart city รายงาน™