Reporter&Thai Army Uncategorized

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 34 ร่วมกับ จิตอาสา คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมในจังหวัดพะเยา ลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์ ส่งผู้ประสบภัยน้ำท่วมอุบลราชธานี

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 34 ร่วมกับ จิตอาสา คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมในจังหวัดพะเยา ลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์ ส่งผู้ประสบภัยน้ำท่วมอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 34 ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา, กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม, ประชาชนชาวพะเยา, มูลนิธิธรรมนัสพรหมเผ่าเพื่อการกุศล และกลุ่มฮักบ้านเกิดพะเยา ร่วมปล่อยคาราวานขบวนรถบรรทุกเครื่องอุปโภค – บริโภค, น้ำดื่ม สิ่งของบรรเทาทุกข์ไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 2 คัน พร้อมเงินสด จำนวน 245,076 บาท บริเวณลานจอดรถ วัดศรีโคมคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อนำสิ่งของข้าวสารอาหารแห้ง, ยารักษาโรค และเวชภัณฑ์ ตามโครงการทานน้ำใจช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 34 จึงได้นำทหารจิตอาสา พระราชทาน 904 วปร. มณฑลทหารบกที่ 34 ดำเนินการขนย้ายสิ่งของบรรเทาทุกข์ เพื่อนำไปส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีต่อไป โดยมี เจ้าคณะจังหวัดพะเยา, คณะสงฆ์, ผู้แทนหน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรม