Uncategorized ข่าว จันทบุรี

ผู้แทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดรักษาตาต้อกระจก โดยทีมจักษุแพทย์โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ที่โรงพยาบาลเขาสุกิม

ผู้แทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดรักษาตาต้อกระจก โดยทีมจักษุแพทย์โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ที่โรงพยาบาลเขาสุกิม

ที่โรงพยาบาลเขาสุกิม อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นายแพทย์บัญญัติ เจตนจันทร์ ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดระยอง เขต 2 ได้เป็นผู้แทน ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เดินทางเยี่ยมให้กำลังกับผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดรักษาตาต้อกระจกที่ทำการคัดกรอง ไปเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 ที่วัดศรีเมือง โดยมีผู้ที่ผ่านการคัดกรอง และเข้ารับการผ่าตัดแล้ว ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่ 27 กันยายน 2562 ซึ่งในครั้งที่ทำการคัดกรอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มาเยี่ยมให้กำลัง และแสดงความห่วงใย ในวันที่ทำการผ่าตัดและเปิดตา จึงมอบหมายให้ นายแพทย์บัญญัติ เจตนจันทร์ เป็นผู้แทนเดินทางมาให้กำลังใจ และมอบภาพอันเป็นมงคลแก่ผู้เข้ารับการผ่าตัดทุกคน เพื่อที่หลังจากการเปิดตา และเป็นภาพแรกของการมองเห็น จะได้เห็นภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นรูปแรก
นายแพทย์บัญญัติ เจตนจันทร์ ผู้แทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดเผยว่า ด้วยความห่วงใยประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ที่มีปัญหาสายตาพร่ามัวจากโรคต้อกระจกทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงโครงการตรวจคัดกรองและผ่าตัดรักษาตาต้อกระจกจังหวัดจันทบุรีขึ้น โดยได้ประสานจักษุแพทย์ จากโรงพยาบาลบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษด้านผ่าตัดรักษาตาต้อกระจก พร้อมได้ประชุมร่วมกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีและคณะผู้ประสานงานของพรรคประชาธิปัตย์ทั้ง 3 เขตของจังหวัดจันทบุรี ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ให้ได้รับการตรวจคัดกรอง จนกระทั่งได้รับการผ่าตัด เพราะเล็งเห็นแล้วว่า เมื่อผู้ป่วยได้รับการผ่าตัด และมีการมองเห็นที่ดีขึ้น ย่อมเป็นผลดีต่อการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างยิ่ง
ด้านนายแพทย์พิริยะ ภิบาลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาสุกิม ได้เปิดเผยว่า จากการเปิดคัดกรองผู้ป่วย มีผู้เดินทางมาคัดกรองกว่า 600 ราย แต่เมื่อตรวจคัดกรองแล้ว พบว่ามีผู้ผ่านการตรวจคัดกรองและเข้ารับการผ่าตัดได้ จำนวน 171 ราย ซึ่งทางทีมแพทย์ ได้ดำเนินการผ่าตัดแล้ว ในส่วนของผู้ที่เปิดผ้าปิดตาออกแล้วและมีความปกติ จะสามารถกลับบ้านได้เลย ถือเป็นความสำเร็จอีกปีของการผ่าตัดรักษาตาต้อกระจกในปีนี้ในความร่วมมือของทุกๆภาคส่วน ส่วนปีต่อไปหากจะมีผู้เข้ารับการผ่าตัด อาจจะต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษเรื่องภาวะความดันโลหิต เพื่อจะได้สามารถผ่าตัดได้เหมือนกับคนไข้รายอื่นๆ

/สุปราณี แก้วหุง/จันทบุรี