Uncategorized ข่าวรัฐสภา

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 16.30 นาฬิกา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

 

จุดที่ 4 นำโดย พลโท จเรศักณ์ิ อานุภาพ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เดินทางศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสภาพแวดล้อมบริเวณสะพานเทพสุดา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายสำรวย ชมพุฒ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในที่สาธารณประโยชน์ของแผ่นดินบริเวณเขื่อนลำปาว ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภาร่วมรับฟังการแสดงความคิดเห็นของเกษตรพันธะสัญญา และกลุ่มอิสระ รวมถึงรับเรื่องไว้พิจารณาเพื่อหาแนวทางแก้ไข ตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน