เทศบาลนครนครสวรรค์ รับมอบโล่รางวัลและป้ายสัญลักษณ์ ” ตลาดสดติดดาว “


เทศบาลนครนครสวรรค์ รับมอบโล่รางวัลและป้ายสัญลักษณ์ ” ตลาดสดติดดาว ”
วันที่ 29 พฤศจิกายน
2561 นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายณรงค์ มะระยงค์ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ รับมอบโล่รางวัลและป้ายสัญลักษณ์ “ตลาดสดติดดาว” จากนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมนิวาสธรรมขันธ์ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
โดยตลาดสดเทศบาลนครนครสวรรค์ ได้รับการคัดเลือกเป็น “ตลาดสดติดดาว” ในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน ซึ่งผ่านการประเมินตามมาตรฐานของโครงการตลาดสดติดดาวเพื่อรองรับการค้ายุคใหม่ ปีงบประมาณ 2561 ทั้งนี้ ตลาดสดในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน มีจำนวน 365 แห่งทั่วประเทศ ผ่านการคัดเลือกตลาดสดติดดาว 190 แห่ง