พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561


พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
………………………….
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวาย พระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มจร.วิทยาเขตนครสวรรค์ พุทธอุทยานนครสวรรค์ พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ประธานสงฆ์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายสักการะ จากนั้นคณะสงฆ์จากทุกอำเภอ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมือง ฯ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือนและประชาชนสวดมนต์พร้อมกันต่อด้วยการเจริญจิตภาวนา สำหรับจังหวัดนครสวรรค์ จัดเช่นนี้เป็นประจำทุกวันที่ 28 ของเดือน ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนมาร่วมสวดมนต์โดยพร้อมเพรียงกัน