Reporter&Thai Army ข่าวร้องเรียน

ร้อย.รส.จว.ช.ร. ร.๑๗ พัน.๓ (หมู่ รส.อ.ขุนตาล) ร่วมกับนายวุฒิกร คำมา นายอำเภอขุนตาล ตรวจเยี่ยมศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเคลื่อนที่ ณ บ้านต้าหัวฝ่าย ม.๓ ต.ต้า อ.ขุนตาล โดยมี จนท.ฝ่ายปกครอง จนท.ตร.สภ.ขุนตาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รับเรื่องร้องเรียนของราษฎร ขันต้นยังไม่มีเรื่องร้องเรียนของราษฎร

เมื่อ ๒๙ พ.ย. ๖๑ ร้อย.รส.จว.ช.ร. ร.๑๗ พัน.๓ (หมู่ รส.อ.ขุนตาล) ร่วมกับนายวุฒิกร คำมา นายอำเภอขุนตาล ตรวจเยี่ยมศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเคลื่อนที่ ณ บ้านต้าหัวฝ่าย ม.๓ ต.ต้า อ.ขุนตาล โดยมี จนท.ฝ่ายปกครอง จนท.ตร.สภ.ขุนตาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
รับเรื่องร้องเรียนของราษฎร ขันต้นยังไม่มีเรื่องร้องเรียนของราษฎร ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย