Reporter&Thai Army ข่าวร้องเรียน

ร้อย.รส.ที่ 1 นฝ.ศฝ.นศท.มทบ.33 (อ.เมือง ช.ม.) กกล.รส.จว.ช.ม. เข้าร่วมชุดปฏิบัติการศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ ณ ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดหมู่บ้าน บ.ร้องอ้อ ม.4 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง ช.ม. ร่วมด้วยคณะกรรมการ ประกอบด้วย ทหาร , กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาในพื้นที่ เพื่อรับทราบปัญหา รับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาแบบบูรณาการร่วมกัน

เมื่อ 250900 พ.ย.61 ร้อย.รส.ที่ 1 นฝ.ศฝ.นศท.มทบ.33 (อ.เมือง ช.ม.) กกล.รส.จว.ช.ม. เข้าร่วมชุดปฏิบัติการศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ ณ ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดหมู่บ้าน บ.ร้องอ้อ ม.4 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง ช.ม. ร่วมด้วยคณะกรรมการ ประกอบด้วย ทหาร , กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาในพื้นที่ เพื่อรับทราบปัญหา รับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาแบบบูรณาการร่วมกัน ซึ่ง ม.4 บ.ร้องอ้อ มีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ต่อชุดศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่จำนวน 3 ราย ดังนี้

1. นาย บุญเลื่อน แก่นเสาร์ บ้านเลขที่ 49 หมู่ 8 บ้านสันทราย ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ (เบอร์โทร 086 – 1814559) ร้องทุกข์เรื่องบ้านที่อยู่อาศัยตกสำรวจ ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 40 ตารางวา จากการรังวัดของเจ้าหน้าที่ที่ดินอำเภอเมืองเชียงใหม่ ทำให้บ้านที่อยู่อาศัยมาร่วม 10 ปี กลายเป็นพื้นที่สาธารณะ จึงต้องการที่จะมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินผืนนี้ ทั้งนี้ ชป.ฯ จะได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ที่ดินอำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อให้มีการดำเนินการรังวัดตรวจสอบแนวหลักเขตที่ดินอีกครั้งต่อไป
2. นาย สมชาย มันทเล บ้านเลขที่ 54 หมู่ 3 บ้านท่าร้องขี้ควาย ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ (เบอร์โทร 097 – 9464336) ร้องทุกเรื่องกิ่งไม้แห้งจากต้นจามจุรีขนาดใหญ่ของเพื่อนบ้าน หักและหล่นใส่หลังคาบ้านมา 2 ครั้งแล้ว สร้างความเสียหายให้กับหลังคาบ้าน ซึ่งปัจจุบันยังคงมีกิ่งไม้แห้งของต้นจามจุรีจำนวน 2 – 3 กิ่ง ที่มีแนวโน้มว่าจะหักหล่นใส่หลังคาบ้านในเร็ววันนี้ ชป.ฯ ได้ประสานกับนาย องอาจ ใจแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ที่ร่วมเป็นคณะชุดศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ ให้รีบดำเนินการประสานขอความร่วมมือจากเพื่อนบ้านและเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ในการตัดทอนกิ่งไม้ที่สุ่มเสี่ยงจะหักโค่น และสร้างความเสียหายให้แก่บ้านของผู้พักอาศัยรอบข้างต่อไป

3. นาย เสน่ห์ จุ่มใจ บ้านเลขที่ 68/2 บ้านร้องอ้อ หมู่ 4 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ (เบอร์โทร 083 – 153 2594) ร้องทุกข์เรื่องปัญหาน้ำท่วมขังในที่นาและบริเวณบ้านในฤดูน้ำหลาก เนื่องจากมีเศษขยะและกิ่งไม้มาติดขวางท่อระบายน้ำเป็นจำนวนมาก บริเวณพื้นที่หมู่ 5 บ้านขัวโก ต.สันผีเสื้อ ชป.ฯ จึงได้เสนอแนะให้มีการจัดเวรในการรื้อเศษขยะและกิ่งไม้ เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และจะดำเนินการประสานกับสำนักชลประทานที่ 1 เพื่อทำการลอกท่อระบายน้ำต่อไป การปฏิบัติงานเรียบร้อย