ข่าวบันเทิงและกีฬา

ร้อยเอ็ดจัดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง การกุศล 4 ประเภท ครั้งที่ 2 เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ รวมยอดผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 11,212 คน รวมเงินบริจาคเบื้องต้น จำนวน 4,901,200 บาท

ร้อยเอ็ดจัดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง การกุศล 4 ประเภท ครั้งที่ 2 เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ รวมยอดผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 11,212 คน รวมเงินบริจาคเบื้องต้น จำนวน 4,901,200 บาทสมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542–
วันนี้ (25 พฤศจิกายน 2561) เวลา 04.45 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 2 เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ ณ ลานสาเกตนคร บึงพลาญชัยร้อยเอ็ด โดยมีนางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด รองศาสตราจารย์ ดร. กวีพร จันทร์ขาว ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วม

 

ด้วยพระกรุณาธิคุณ ในศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงห่วงใยสุขภาวะความเจ็บป่วยของประชาชนชาวไทย จึงมีพระดำริให้จัดกิจกรรม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง การกุศลขึ้นทั่วทั้ง 4 ภาค เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรงและสร้างความตระหนักในการรักษาสุขภาพ รวมทั้งเป็นการส่งต่อ กำลังใจไปสู่ผู้ป่วยโรคมะเร็งให้มีกำลังใจในการต่อสู้กับโรคที่เผชิญอยู่
โดยจังหวัดร้อยเอ็ดมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ดังนี้-ประเภทผู้ป่วยมะเร็ง 2 กิโลเมตร จำนวน 465 คน -ประเภท Funrun 5 กิโลเมตร จำนวน 7,964 คน -ประเภท Minimarathon 10.5 กิโลเมตร จำนวน 2,060 คน และ-ประเภท Halfmarathon 21 กิโลเมตร จำนวน 723 คน รวมยอดผู้สมัครเข้าร่วมงานทั้งสิ้น 11,212 คน รวมเงินบริจาคเบื้องต้น จำนวน 4,901,200 บาท
กิจกรรมประกอบด้วยเวลา 4:50 นักวิ่ง 10.5 กมยืดเหยียดวิถีไทยผู้นำยืดเหยียดเตรียมพร้อมบนเวที ประธานในพิธีและผู้มีเกียรติประจำเวทีจุดปล่อยตัวนักกีฬานักวิ่งกีฬา 21 Km ประจำที่ประตูสาเหตุ กลองยาวประจำประตูสาเกต เพื่อบรรเลงนำขบวนโดยผู้บริหารโรงพยาบาลร้อยเอ็ดและพริตตี้ นำนักกีฬาเข้าจุดสตาร์ท เวลา 5:10 ปล่อยตัวนักวิ่งฮาล์ฟมาราธอนระยะทาง 21.1 เมตร กายบริหารยืดเหยียดวิถีไทย 10 นาที 

เวลา 05:20 พิธีเปิดงานเดินวิ่งการกุศลครั้งที่ 2 สานต่อพระปณิธานสู่สานพลังใจประสานความร่วมมือ 4 ภาค ภายใต้แนวคิด 4 สมาน เดินวิ่งวิถีไทย เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ ประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระรูป ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัคราชกุมารี นายเทวัญ ถนอมพันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวรายงานเวลา 5:40 ปล่อยตัวนักวิ่งมินิมาราธอนระยะทาง 10.5 กิโลเมตรเวลา 6.00 เปิดตัวนักวิ่งเดินวิ่งเพื่อสุขภาพระยะทาง 5 กิโลเมตรและผู้ป่วยมะเร็งระยะทาง 2 กิโลเมตรเวลา 6 นาฬิกานักวิ่งฮาล์ฟมาราธอนระยะทาง 21.1 เมตรที่เข้าเส้นชัยรับเข็มกลัดผู้ชนะ over all และรางวัลที่ 1 2 3 ภาพมาราธอนและมินิมาราธอนชายหญิงเข้าประจำจุดรับถ้วยพระราชทาน พิธีรับมอบเงินบริจาคเวลา 08:00 พิธีรับถ้วยรางวัล พระราชท

าน พิธีรับโล่ภาพพิมพ์ลายฝีพระหัตถ์ เวลา 08:30 ตัดตัวนักวิ่งทุกระยะปิดการแข่งขัน/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542–

 

—///—สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542—