ข่าวบันเทิงและกีฬา

นายนอำเภอเมือนราธิวาสเปิดการแข่งขันกีฬากรีฑาเพื่อส่งเสริมความสามัคคีของกลุมโรงเรียนบางปอ

นายนอำเภอเมือนราธิวาสเปิดการแข่งขันกีฬากรีฑาเพื่อส่งเสริมความสามัคคีของกลุมโรงเรียนบางปอ


ที่โรงเรียนบ้านโคกสุมุ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส ได้เป็นประธานการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 บางปอเกมส์ 61 ระหว่างวันที่ 7 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2561 โดยมีนักเรียนกลุ่มโรงเรียนบางปอเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 7 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนบ้านแคนา.โรงเรียนบ้านทุ่งโต๊ะดัง.โรงเรียนบ้านโคกสุมุ.โรงเรียนบ้านในโรงเรียนบ้านตะโละแน็ง. โรงเรียนบ้านโคกตีเตและโรงเรียนบ้านซรายอในเขตอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส โดยมีคณะครู นักเรียน และประชาชนร่วมจำนวนมาก
ซึ่งมีวัตถุประสงค์การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ 1.เพื่อเสรืมสร้างความสามัคคี แก่คณะครูและนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนบางปอ 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการเล่นกีฬา 3. เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะและหลวงอภัย 4. เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการเล่นกีฬาแต่ละประเภท


นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอ กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาถือว่าเป็นยาวิเศษ ที่ช่วยส่งเสริมความสามัคคีของคนเราให้เกิดขึ้นการเล่นกีฬา เป็นวิธีการออกกำลังกายอย่างหนึ่งถ้าเล่นเป็นประจำทุกวัน จะทำให้มีความสุขภาพที่ดีและมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัย
สำหรับการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้มีกีฬาระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษาอายุไม่เกิน 12 ปีโดยมีกีฬาฟุตบอล ตะกร้อ วอลเลย์บอล แชร์บอล และเปตอง สำหรับเด็กอนุบาลมีกีฬาการแข่งขัน เตะบอลเข้าประตูโยนลูกบอลลงตะกร้า วิ่ง 30 เมตร วิ่ง 50 เมตร ชักขเย่อ และนักกระโดดไกล


ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส 0936193807