Uncategorized ข่าวบันเทิงและกีฬา

ภาพยนตร์โฆษณาชุด “ถ้าเราทุกคนคือเครือข่าย” และ “อุ่นใจไซเบอร์” โดย AIS คว้า 2 รางวัลใหญ่จากเวที Adman Awards 2019

ภาพยนตร์โฆษณาชุด “ถ้าเราทุกคนคือเครือข่าย” และ “อุ่นใจไซเบอร์” โดย AIS คว้า 2 รางวัลใหญ่จากเวที Adman Awards 2019

: เอไอเอส คว้า 2 รางวัลใหญ่ จากเวที Adman Awards 2019 ด้วยผลงานภาพยนตร์โฆษณาชุด “ถ้าเราทุกคนคือเครือข่าย” และ “อุ่นใจไซเบอร์” ตอกย้ำเจตนารมณ์การเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคมในโลกดิจิทัล โดยได้ผู้กำกับมากฝีมือ “ต่อ-ธนญชัย ศรศรีวิชัย” มาร่วมสร้างภาพยนตร์โฆษณาที่เป็นปรากฏการณ์ให้สังคมไทยตระหนักถึงความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันสร้างเครือข่ายในการปกป้องบุตรหลานให้รอดพ้นจากภัยบนโลกไซเบอร์
• Silver Awards 1 รางวัล – ถ้าเราทุกคนคือเครือข่าย
• Gold Awards 1 รางวัล – อุ่นใจไซเบอร์
รวมทั้งสิ้น 2 รางวัล ในหมวด Film สาขา Corporate Social Responsibility / Corporate Image
สำหรับผลงาน “ถ้าเราทุกคนคือเครือข่าย” นั้น เอไอเอส นำเสนอแนวความคิด ผ่านการเล่าเรื่องที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากการใช้สื่อออนไลน์ในทางที่ไม่เหมาะสม เช่น การว่าร้าย ตำหนิ
หรือรังแกผู้อื่นผ่านสังคมออนไลน์ เป็นต้น ผลงานชิ้นดังกล่าวถือเป็นการผลักดันให้คนไทยตระหนักถึงการใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ เพื่อฟื้นฟู และพัฒนาสังคมไปพร้อมๆ กัน ซึ่งผลงานภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ได้รับการตอบรับจากผู้ชมอย่างล้นหลาม มียอดผู้เข้าชมจากแพลตฟอร์ม Youtube มากกว่า 27 ล้านวิว
ในส่วนของผลงาน “อุ่นใจไซเบอร์” นั้น เอไอเอส ต้องการผลักดันการสร้างภูมิคุ้มกัน รณรงค์

ปลูกจิตสำนึก รวมถึงสร้างเครื่องมือคัดกรองออนไลน์คอนเทนท์ที่ไม่เหมาะสม โดยมุ่งเน้นในสองด้านคือ มุ่งส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ทางดิจิทัล (Educator) ด้วยชุดการเรียนรู้ความฉลาดทางดิจิทัล DQ และ ป้องกัน (Protector) ความเสี่ยงจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วยเครื่องมือ AIS Secure Net รวมถึง Family Link ที่ร่วมมือกับ Google โดยภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ถ่ายทอดเรื่องราวผ่าน 3 ตัวละครหลักที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับไซเบอร์ 3 ประเภทยอดนิยมของคนไทยได้แก่ เด็กติดเกม, เด็กติดมือถือ และเด็กที่โดนรังแกผ่านทางโลกไซเบอร์ (Cyberbullying) โดยชี้ให้เห็นว่าหากผู้ปกครองเข้าใจประกอบกับใช้เครื่องมือที่ทันสมัยจะช่วยปกป้องบุตรหลานจากโลกไซเบอร์ได้ ซึ่งภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ได้รับการตอบรับจากผู้ชมอย่างดียิ่ง มียอดผู้เข้าชมจากแพลตฟอร์ม Youtube รวมกว่า 19 ล้านวิว
โดย นางศิวลี บูรณสงคราม หัวหน้าแผนกงานบริหารแบรนด์ เอไอเอส พร้อมด้วยทีมงาน ร่วมรับมอบรางวัล ระดับ Silver และ Gold จาก Adman Awards 2019 ซึ่งมี นายตรง ตันติเวชกุล Chief Creative Officer – VMLY&R Thailand เป็นตัวแทนมอบให้