ข่าวบันเทิงและกีฬา

02-08-61นราธิวาสแถลงข่าวฟุตบอลสันติสุข4จชต..mp4

นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

02-08-61นราธิวาสแถลงข่าวฟุตบอลสันติสุข4จชต..mp4

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ที่ห้องประชุมโรงแรมตันหยง อ.เมืองนราธิวาส นายสุรพร พร้อมมูล ผวจ.นราธิวาส นายณรงค์ สังข์ประสิทธิ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส นายกิตติ สุระคำแหง รองเลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วยตัวแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา ยะลา และปัตตานี ได้ร่วมแถลงข่าวโครงการแข่งขันฟุตบอลสันติสุข ซึ่งมีสื่อมวลชนทุกแขนง ตัวแทนทีมนักฟุตบอล และผู้เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 300 คน
นายณรงค์ สังข์ประสิทธิ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า กรมพลศึกษาได้ส่งเสริมให้เด็ก เยาวน และประชาชน หันมาเล่นกีฬาพื้นฐานและกีฬามวลชน เพื่อความเป็นเลิศและอาชีพอย่างต่อเนื่องและการจัดแข่งขันฟุตบอลสันติสุขในครั้งที่ 3 ในครั้งนี้ ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการ ภายใต้สโลแกน มิตรภาพเหนือชัยชนะ ซึ่งภาพรวมในขณะนี้ทางจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลาและ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้เริ่มจัดการแข่งขันในรอบคัดเลือกไปบ้างแล้ว ซึ่งจะคัดเลือกเป็นตัวแทนของแต่ละจังหวัดเข้าแข่งขันในรอบต่อไป รวมทั้งสิ้น 15 ทีม ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6 – 16 สิงหาคม 2561 ณ สนามองค์การบริหารส่วน จ.นราธิวาส
/////////////////////////////////////////////// 2 สิงหาคม 2561