พล.ต.ดุษิต ปุระเสาร์ ผบ.มทบ.๓๘ พร้อม คุณทัศนาพร ปุระเสาร์ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.มทบ.๓๘ ได้นำกำลังพลและแม่บ้านจิตอาสา ร่วมแจกจ่ายอาหารกลางวัน ของว่าง น้ำดื่ม ผลไม้ ให้กับเด็กพิเศษและครอบครัว จำนวน ๓๕๐ คน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ จว.น.น. อ.เมือง จว.น.น.


เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ย.๖๑,๑๑๐๐ พล.ต.ดุษิต ปุระเสาร์ ผบ.มทบ.๓๘ พร้อม คุณทัศนาพร ปุระเสาร์ ประธานชมรมแม่บ้าน
ทบ.มทบ.๓๘ ได้นำกำลังพลและแม่บ้านจิตอาสา ร่วมแจกจ่ายอาหารกลางวัน ของว่าง น้ำดื่ม ผลไม้ ให้กับเด็กพิเศษและครอบครัว จำนวน ๓๕๐ คน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ จว.น.น. อ.เมือง จว.น.น. โดยอาหารกลางวันได้การสนับสนุนจากหน่วยทหารในพื้นที่ จว.น.น. (มทบ.๓๘ ,ม.๒ พัน.๑๐ และ ม.๒ พัน.๑๕)