พ.อ.นภัทร ศรีธนโชต รอง เสธ.มทบ.๓๑ ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการศึกษาดูงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และกิจกรรมการบรรยาย “การปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ รู้คุณแผ่นดิน” ให้กับประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครนครสวรรค์


เมื่อ ๒๙ พ.ย. ๖๑ เวลา ๐๙๓๐ พ.อ.นภัทร ศรีธนโชต รอง เสธ.มทบ.๓๑ ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการศึกษาดูงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และกิจกรรมการบรรยาย “การปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ รู้คุณแผ่นดิน” ให้กับประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ โดยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน มทบ.๓๑ (ทีมวิทยากรขุนศึก ๓๑) โดยมี นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ มีผู้เข้ารับฟังการบรรยาย 450 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนครสวรรค์ อ.เมือง จว.น.ว.