Uncategorized ข่าว นราธิวาส

นราธิวาสฝนตกหนัก ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโก-ลก เพิ่มสูงขึ้น

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

นราธิวาสฝนตกหนัก ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโก-ลก เพิ่มสูงขึ้น

นายเมฆินค์ ขีนทัพไทย วิศวกรชลประทานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการชลประทานนราธิวาส เปิดเผยว่า จากการที่เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโก-ลก ตั้งแต่วันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2562 ณ เวลา 07.00 น. มีปริมาณน้ำฝนสะสม ที่อำเภอแว้ง 70.2 มิลลิเมตร อำเภอสุไหงโก-ลก 73.6 มิลลิเมตร อำเภอตากใบ 102.2 มิลลิเมตร และอำเภอสุไหงปาดี 65.5 มิลลิเมตร ปริมาณน้ำฝนดังกล่าวอาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ราบเชิงเขาและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ และระดับน้ำในแม่น้ำโก-ลก สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด วันนี้เวลา 15.00 น. ระดับน้ำในแม่น้ำโก-ลก ที่บ้านบูเก๊ะตา อำเภอแว้ง สถานี x274 ระดับน้ำ +19.58 ม.(รทก.) เพิ่มขึ้นชั่วโมงละ 1-2 เซนติเมตร (ระดับตลิ่ง +22.40ม. (รทก.) ปัจจุบันระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง -2.82 เมตร ระดับน้ำในแม่น้ำโก-ลก ที่สะพานลันตู อำเภอสุไหงโก-ลก สถานี x119A ระดับน้ำ +7.59 ม. (รทก.) เพิ่มขึ้นชั่วโมงละ 7-8 เซนติเมตร (ระดับตลิ่ง +8.20 ม. (รทก.) ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง -0.61 เมตร คาดว่าระดับน้ำที่สะพานลันตู อำเภอสุไหงโก-ลก (สถานี x119A) จะเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบัน หากยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จึงมีการแจ้งให้จังหวัดนราธิวาส แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี และประชาชนที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำโก-ลก ตั้งแต่อำเภอแว้งลงมา ในเขตอำเภอสุไหงโก-ลก เขตเทศบาลสุไหงโก-ลก ตลาดบ้านมูโนะ ตำบลมูโนะ และอำเภอตากใบ เฝ้าระวังเตรียมรับสถานการณ์น้ำที่สูงขึ้นอาจล้นตลิ่ง ท่วมขังพื้นที่บริเวณลุ่มต่ำและน้ำป่าไหลหลากได้ โดยขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำ และข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด