Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด/… ย้อนยุค วิถีชาวนาไทย(อิสาน) นำขี้ควายทำลานนวดข้าวภูมิปัญญาของบรรพชนคนอีสาน

ร้อยเอ็ด/…
ย้อนยุค วิถีชาวนาไทย(อิสาน) นำขี้ควายทำลานนวดข้าวภูมิปัญญาของบรรพชนคนอีสาน

วันนี้ 29 พ.ย.2562 เวลา 11.00 น.ณ.ทุ่งนาชุมชนกลุ่มบูรณาการจัดการตนเอง ม.9 บ้านวังยาว ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง ดร.ประจักษ์ บุญกาพิมพิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดกิจกรรม ย้อนยุค วิถีชาวนาไทย ลงแขกเกี่ยวข้าว ย้อนยุคโดยมี รองนายกฯ อบจ./นายกอบต.วังสามัคคี./เกษตรอำเภอโพนทอง./ปศุสัตร์จังหวัด./สำนักงานกองทุนฟื้นฟูจังหวัดร้อยเอ็ด.เข้าร่วมกิจกรรม

ลานตีข้าว (ลานนวดข้าว) ซึ่งลานนวดข้าว ที่ว่านี้ เป็นการนำเอาขี้ควาย มาฉาบทาบนลานดิน ที่ถากถางเอาตอฟางออก และใช้ “ไม้ขัดมอญ” ปัดกวาดผงดินออกเรียบร้อยแล้ว โดยกระบวนการที่ว่านี้ เรียกว่า “ทาลาน” สำหรับขั้นตอนการทาลานนั้น เริ่มตั้งแต่การเตรียมลาน ถากหญ้า เตรียมมูลควายที่มีสภาพสดใหม่ โดยการใช้เท้าทั้งสองย่ำลงในกองมูลนั้นๆ ให้เป็นเนื้อเดียวกันให้ได้มากที่สุด เพื่อจะได้สะดวกต่อการทาฉาบไปทั่วบริเวณลาน ทิ้งไว้ประมาณ สามวัน ลานจะแห้งไม่มีรู เป็นการป้องกันไม่ให้ข้าวเปลือกหลุดร่อนจมหายไปกับผิวดิน
นายจักรี พฤกษชาติ ประธานกลุ่มบูรณาการจัดการตนเอง ม. 9 ต.วังสามัคคี กล่าวถึงวัตถุประสงค์ว่า เพื่อเสริมสร้างความรู้ การทำนาปลูกข้าวปลอดสารพิษให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอดภูมิปัญญาของคนอิสาน วิถีชืวิต เข้าใจวิถีชีวิตเกษตรกรรมแบบยั่งยืน

ดำเนิน พรมไชยา/รายงาน