ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น แม่ฮ่องสอน

นายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 ดังนี้ “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย” ของรางวัลวันเด็ก ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนบ้านแม่ลามา จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 ดังนี้ “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย” ของรางวัลวันเด็ก ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนบ้านแม่ลามา จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2566 นายวรเชษฐ์ ปรกติดวง นำตุ๊กตา ของเล่น เสื้อผ้า เพื่อเป็นของรางวัลเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ให้กับโรงเรียนบ้านแม่ลามา ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายปิ่นทอง แสนเมืองมา ครูโรงเรียนบ้านแม่ลามาฯ เป็นผู้รับ ณ บ้านห้วยทราย ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา