ข่าวบันเทิงและกีฬา

พิธีมอบเหรียญการแข่งขันกีฬา ” ปันจักสีลัต” ในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ” นครสวรรค์ศึกษาเกมส์”

พิธีมอบเหรียญการแข่งขันกีฬา ” ปันจักสีลัต” ในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ” นครสวรรค์ศึกษาเกมส์”วันที่ 30 มกราคม 2562 นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานมอบเหรียญชนะเลิศการแข่งขันกีฬา ” ปันจักสีลัต” ในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ” นครสวรรค์ศึกษาเกมส์ ” ประเภทชาย น้ำหนัก 51-55 ก.ก. ชนะเลิศเหรียญทอง นายบูดีมัน เจ๊ะฮะ จังหวัดยะลา เขต 9 เหรียญเงิน นายคณิณ อันทับทิม จังหวัดนครราชสีมา เขต 3 เหรียญทองแดง นายสิทธินนท์ กองคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ เขต 4 เขต นายปิยะ เรืองศรี จังหวัดเพชรบุรี เขต และประเภทหญิง น้ำหนัก 51-55 ก.ก. เหรียญทอง นางสาวเจนนิสา จันทรอิน จังหวัดยะลา เขต 9 เหรียญเงิน นางสาวชีวาพร คุณเลิศ จังหวัดกาฬสินธ์ุ เขต 4 เหรียญทองแดง ด.ญ.พุทธชาติ ดวงวิเชียร จังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 8

 

นางสาวศิริบักษณ์ เขียนโคกกรวด จังหวัดนครราชสีมา เขต 3 พร้อมด้วย นายวิวรรธน์ แพ่งสุภา ผู้อำนวยการ คมชัด AEC TV ออนไลน์ มอบเหรียญประเภท ชาย น้ำหนัก 55-59 ก.ก. เหรียญทอง นายเกียรติศักดิ์ พวงสั้น จังหวัดเพชรบุรี เขต 7 เหรียญเงิน นายยอดสินธพ ไชยเกิด จังหวัดบุรีรัมย์ เขต 3 เหรียญทองแดง นายทินภัทร โกญจนาท จังหวัดนนทบุรี เขต1 นายไซฟูซารีฟ อาแว จังหวัดนราธิวาส เขต 9 ณ หอประชุมรัตนินทร์สโรช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์