สถานที่ท่องเที่ยว

สุโขทัยเตรียมจัดงาน “ย้อนอดีตศรีสัชนาลัย นุ่งผ้าไทยใส่เงิน ทองลายโบราณ” อย่างยิ่งใหญ่ 6 – 10 กุมภาพันธ์

สุโขทัยเตรียมจัดงาน “ย้อนอดีตศรีสัชนาลัย นุ่งผ้าไทยใส่เงิน ทองลายโบราณ” อย่างยิ่งใหญ่ 6 – 10 กุมภาพันธ์
ด้วยอำเภอศรีสัชนาลัยเป็นเมืองเก่าที่มีอดีตกาลที่ยาวนานกว่า 700 ปี มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และอารยธรรมมากมาย ตลอดจนมีวิถีวัฒนธรรม ศิลปะ ประเพณีที่งดงามของผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ อาทิ ชาวไทยพวน ชาวไทยครั่ง ชาวไทยภูเขา และชาวไทยพื้นถิ่น ก่อให้เกิดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณค่ามากมาย ดังนั้น อำเภอศรีสัชนาลัยจึงได้จัดงานย้อนอดีตเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภายใต้ชื่องาน “ย้อนอดีตศรีสัชนาลัย นุ่งผ้าไทย ใส่เงิน ทอง ลายโบราณ”

วันนี้ (30 ม.ค.62) เวลา 09.00 น.นายกองโท พยุงศักย์ สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัชนาลัยร่วมกับนางพรรณสิริ กุลนาถสิริ นายก อบจ.สุโขทัยและหน่วยงานต่างๆ ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “ย้อนอดีตศรีสัชนาลัย นุ่งผ้าไทยใส่เงิน ทองลายโบราณ ประจำปี 2562” ณ วัดช้างล้อม อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย สำหรับการจัดกิจกรรมงาน “ย้อนอดีตศรีสัชนาลัย นุ่งผ้าไทย ใส่เงิน ทอง ลายโบราณ” ปีนี้ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย หมู่บ้านวิถีไทย 10 ท้องถิ่น ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมและการละเล่นพื้นบ้านของแต่ละชุมชน การแสดงวิวัฒนาการผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง การแสดงประกอบแสงสีเสียง เรื่อง “ย้อนอดีตศรีสัชนาลัยเรืองไสวเมืองมรดกโลก” ซึ่งจะบอกเล่าเรื่องราวอันทรงคุณค่าของอำเภอศรีสัชนาลัยจากอดีตจวบจนถึงปัจจุบัน ร่วมรับประทานอาหารแบบขันโตก , ชิมขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์พื้นบ้านมากมาย อาทิ ผ้าพื้นเมือง , เครื่องเงินทองลายโบราณ เป็นต้นโดยบรรยากาศงานทั้งหมดจะเป็นการย้อนอดีต โดยรณรงค์ขอความร่วมมือให้ผู้เข้าชมงานสวมใส่ชุดไทย หรือ เครื่องประดับ ที่เป็นอัตลักษณ์ของศรีสัชนาลัย เพื่อสร้างสรรค์บรรยากาศงานให้สมคุณค่ากับการย้อนอดีตศรีสัชนาลัยเมืองมรดกโลก

วิชัย สิทธิพันธ์ / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย 055612286