นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

สุโขทัยประชุมคณะกรรมการจังหวัดสุโขทัย เคลื่อนที่เดือนมกราคม 2562

สุโขทัยประชุมคณะกรรมการจังหวัดสุโขทัย เคลื่อนที่เดือนมกราคม 2562

วันนี้ 30 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ที่วัดเชิงคีรี ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจังหวัดสุโขทัยเคลื่อนที่ ประจำเดือนมกราคม 2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกเหล่ากาชาด นายอำเภอ ผู้บังคับการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถาบันการศึกษา และผู้นำองค์กรเอกชน โดยมีวาระก่อนการประชุม คือ มอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดท่วงทำนองเสนาะ เนื่องใน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช “ ประจำปีนี้ ,มอบเกียรติบัตรให้กับนักกีฬาชาวไทยภูเขา ในการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 ณ จังหวัดพิษณุโลก
การแนะนำหัวหน้าส่วนราชการย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ และสรุปข่าวเด่นกิจกรรมดังจังหวัดสุโขทัย ประจำเดือนมกราคม 2562 ด้วย