ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

ขนส่งเชียงใหม่ เชิญร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยหมวด “ขอ” จำนวน 301 หมายเลข และป้ายทะเบียนรถสวยหมวดเสริม ใน”หมวด ขค ขง ขจและ ขฉ” จำนวน 140 หมายเลข ในวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่

ขนส่งเชียงใหม่ เชิญร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยหมวด “ขอ” จำนวน 301 หมายเลข และป้ายทะเบียนรถสวยหมวดเสริม ใน”หมวด ขค ขง ขจและ ขฉ” จำนวน 140 หมายเลข ในวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่

นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเขียงใหม่ เปิดเผยว่าสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย ครั้งที่ 25 หมวด ขอ จำนวน 301 หมายเลข และป้ายทะเบียนรถสวยหมวดเสริม ในหมวด ขค ขง ขจและขฉ จำนวน 140 หมายเลข ในวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ โดยแผ่นป้ายที่จะนำออกประมูล เป็นแผ่นป้ายภาพกราฟฟิคที่มีสีสันสวยงาม มีเอกลัษณ์และความหมายบ่งบอกความเป็นจังหวัดเขียงใหม่ ซึ่งจะสื่อความหมายของจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นจังหวัดที่มีความเจริญรุ่งเรือง สงบร่มเย็นประชาชนมีความสุขโดยถ้วนหน้าหมวดอักษร ขอ ยังสื่อความหมายถึง “ขับรถเลขสวย อำนวยโชคลาภ” อันจะส่งผลให้ผู้ที่ครอบครองป้ายดังกล่าวจะมีแต่ความเจริญเป็นสิริมงคลรถที่ใช้อยู่จะนำพาให้มีทรัพย์เพิ่มพูนทวียิ่งๆขึ้นไป นอกจากนั้นยังมีแผ่นป้ายทะเบียนรถหมวดเสริมในหมวดอักษร “ขค ขง ขจ และ ขฉ” และแผ่นป้ายทะเบียนรถหมวดเสริมเป็นภาพกราฟฟิกครอบครัวหมีแพนด้าช่วงช่วง หลินฮุ่ยและหลินปิง

นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเขียงใหม่ กล่าวอีกว่า ในช่วงที่ผ่านมาสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยมาแล้วจำนวน 24 ครั้ง ซึ่งได้ดำเนินรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) จำนวนรวมทั้งสิ้น 523,038,811 บาท ทั้งนี้ได้นำรายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถไปใช้ในกิจกรรมในโครงการด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนทั่วประเทศ ซึ่งในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก กปถ. ในโครงการต่างๆ อาทิเช่น โครงการมั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS, โครงการจัดซื้อเครื่องมือตรวจจับความเร็วรถ, เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์, โครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร, โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่, โครงการขนส่งห่วงใยใส่ใจผู้ประสบภัยจากรถโดยมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน, โครงการขนส่งสัญจร สอนน้องใช้รถใช้ถนน, โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและข้อมูลด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมกำกับดูแลสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) เป็นต้น


โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมทำบุญสร้างกุศลด้วยการร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย หมวด “ขอ” “ขับรถเลขสวย อำนวยโชคลาภ” จำนวน 301 หมายเลขและป้ายเลขสวยหมวดเสริม “ขค ขง ขจและขฉ” จำนวน 140 หมายเลข ในวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทะเบียนรถ โทร.053 270 412, 053 140 405, สำนักงานขนส่งสาขาอำเภอฝาง โทร. 053 346 421, สำนักงานขนส่งสาขาอำเภอจอมทอง โทร. 053 106 867 และสำนักงานขนส่งสาขาอำเภอแม่แตง โทร. 053 104 119 หรือติดต่อผ่านทาง facebook :
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
https://www.facebook.com/dltchiangmai/
ฝ่ายทะเบียนรถ สขจ.เชียงใหม่
https://www.facebook.com/dltcm.vehicle
#SuperNumber เลขสวยช่วยเหลือสังคม ประมูลทางระบบอินเตอร์เน็ต
www.tabienrod.com.

ทรงวุฒิ ทับทอง