Uncategorized

วาระการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นเมียนมา – ไทย ( TBC ) ครั้งที่ 95 ณ โรงแรมท่าขี้เหล็กโฮเทล (มีคลิป)

วันนี้ 30 เม.ย.62 เวลา 09.00 น. พ.อ.ชาตรี สงวนธรรม ผู้บังคับหน่วยกรมทหารม้าที่ 2 ประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย – เมียนมา ฝ่ายไทย พ.ท. ต้านสิ่นอ่อง ผู้บังคับกองพันเคลื่อนที่เร็วที่ 227 ประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย – เมียนมา ฝ่ายเมียนมา พร้อมหน่วยงานข้าราชการไทย – เมียนมา ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันบันทึกภาพ ณ สะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา แห่งที่ 1 ด้าน อ.แม่สาย

ต่อมาในเวลา 10.00 น. คณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย – เมียนมา ได้เข้าร่วมประชุมหารือกัน ณ โรงแรมท่าขี้เหล็กโฮเทล จ.ท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน โดยวาระการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นเมียนมา – ไทย ในครั้งนี้มีหัวข้อหลักดังนี้

1.การติดตามบุคคลผู้กระทำความผิดที่หลบหนีเข้าเมืองของไทย- เมียนมา และส่งมอบผู้ร้ายข้ามแดน 1.2 การก่อสร้างประตูกั้นน้ำ และเขื่อนป้องกั้นตลิ่งพังในแม่น้ำสาย – แม่น้ำรวก บริเวณริมฝั่งสายแม่น้ำสาย พิกัด NC 923610 ในพื้นที่ บ.สันทรายลื้อ จ.ท่าขี้เหล็ก โดยมีความยาว 70 เมตร ด้านตรงข้าม บ.เกาะทราย ม.7 ต.แม่สาย อ.แม่สาย
2. โครงการสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันตลิ่งพัง บริเวณริมฝั่งแม่น้ำสาย พิกัด PC 131525 ในพื้นที่ บ้านศรีบุญเรือง เมืองพง จ.ท่าขี้เหล็ก โดยมีความยาว ประมาณ 200 เมตร ด้านตรงข้าม บ.วังลาว ม.4 ต.เวียง อ.เชียงแสน ซึ่งการดำเนินงานของเมียนมา อาจส่งผลกระทบต่อทางเดินของแม่น้ำสายและแม่น้ำรวกในปัจจุบัน ซึ่งจะต้องมีศึกษาผลกระทบอย่างละเอียด ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคไทย – เมียนมา ร่วมกัน เพื่อจะให้มีการพิจารณาร่วมกันของอนุกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิ์ในการเดินเรือ การใช้น้ำอย่างเป็นรูปธรรม
3. การติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนภัยน้ำท่วมในลำน้ำสายในฤดูน้ำหลาก
4.การรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในห้วง 3 เดือนที่ผ่านมา ในเขตพื้นที่ อ.แม่สาย และ จ.ท่าขี้เหล็ก ได้เกิดปัญหาหมอกควันปกคลุมในพื้นที่เป็นจำนวนมากทำให้ฝุ่นค่าละอองในอากาศ PM 2.5 และ PM 10 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อสุขภาพ – การท่องเที่ยว ของประชาชนทั้งสองประเทศ ซึ่งทางการไทยได้ขอความร่วมมือไปยังเมียนมาให้ประชาสัมพันธ์และรณรงค์เน้นย้ำให้งดหยุดเผาทุกชนิด บริเวณในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทย – เมียนมา ในห้วงช่วงเวลาตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือน เมษายน ของทุกๆปี
5.การขอเปิดใช้สะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 ด้าน อ.แม่สาย ซึ่งปัจจุบันการคมนาคมบนเส้นทางสะพานมิตรภาพแหล่งที่ 1 มีการจราจรมากขึ้นและหนาแน่น ทั้งการข้ามแดนในทางเท้าและรถยนต์ – รถขนสินค้า เพื่อเป็นการรองรับในการจราจรข้ามแดนทั้งสองประเทศ ฝ่ายทางการไทยจึงขอความร่วมมือจากทางการเมียนมา ให้พิจารณาในการขอเปิดให้ใช้สะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยฝ่ายไทยพร้อมที่จะเปิดทำการสะพานมิตรภาพแหล่งที่ 2 ด้านชายแดน อ.แม่สาย จ.เชียงราย
6.โดยคณะกรรมการ TBC ฝ่ายไทย ขอขอบคุณทางการฝ่ายเมียนมา ในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาทำแนวกันไฟสองแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2562 ณ บริเวณ ฐานดอยช้างมูบ อ.แม่สาย เมื่อวันที่ 5 ก.พ 62 ที่ผ่านมา และขอขอบคุณที่อนุมัติให้ผุ้นำหมู่บ้านและราษฏร ของเมืองพง – บ.ป่ากุ๊กเหนือ – บ.ป่ากุ๊กใต้ – บ.ป่ากว๋าว – บ.น้ำหลุก – บ.น้ำหลุกเหนือ – บ.น้ำหลุกใต้ – บ.ป่าตอง ในเขต จ.ท่าขี้เหล็ก เข้าร่วมกิจกรรมโครงการหมุ่บ้านเข้มแข้งคู่ขนานตามแนวชายแดนไทย – เมียนมา ณ จุดผ่อนปรน บ.ปางห้า ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย

https://youtu.be/3bn457Ju2kk

ภาพจาก – หนุ่มดอยไตยแดง – ทีมข่าวแม่สายนิวส์ออนไลน์
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์  รายงาน