Uncategorized

โครงการสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับนักเรียนดีเด่นแต่ยากจน !!

โครงการสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับนักเรียนดีเด่นแต่ยากจน !!
เมื่อตอนเช้าวันที่20ส.ค.61 คณะท่านผู้ใหญ่ของทุกๆหน่วยงานได้ประสานความร่วมมือลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านของนักเรียนที่เรียนดีแต่ด้อยโอกาส และความประพฤติดี โดยการนำของ พ.ต.ท. สมชาย ขอค้า รอง ผกก.สส.สภ.โคกขาม และนายณัฐวุฒิ เอกจิโรภาส นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรสาคร และกลุ่มเพื่อนรักษ์บ้านเกิด ชมรมชาวปักษ์ใต้สมุทรสาคร ผอ.สรรเสริญ ขวัญดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
นายจันทร์ หวนสันเทียะ ประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ นายวีระชัย ใจดี ได้ร่วมมือกันช่วยสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับ นางสาวปารีญา นุชโสภา นักเรียนชั้นมัธยมปีที่4 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ซึ่งบ้านหลังเดิมมี สภาพทรุดโทรม โดยมีเพียงแผ่นสมาร์ทบอร์ดบางๆปิดเป็นผนัง และห้องน้ำพื้นก็เป็นดินขี้เลนเวลามีน้ำท่วมขังก็เข้าไม่ได้ และด้านข้างที่ปิดไว้เป็นเพียงแผ่นไวนิลเก่าๆที่เขาไม่ใช้แล้ว ครั้นเมื่อเวลามีฝนตกหนักบ้านก็แทบจะปลิวไปตามลม ซึ่งอันตรายอย่างมาก และในวันนี้ได้มีผู้หลักผู้ใหญ่หลายหน่วยงานได้ลงพื้นที่มาตรวจสอบดูว่าจะต้องช่วยเหลือและทำอะไรก่อน เนื่องด้วย นางสาว ปารีญา นุชโสภา เป็นเด็กดีและมีผลการเรียนที่ดีเด่น และต่อสู้ชีวิตด้วยการทำงานพาร์ทไทม์หลังเวลาเลิกเรียน เพื่อนำเงินมาใช้จ่าย ซึ่งบิดาก็สุขภาพไม่ค่อยจะดี นับว่าครั้งนี้เป็นผลแห่งการกระทำที่น้องได้รู้จักหน้าที่และกตัญญู ไม่ย่อท้อและไม่หลงทำผิด ผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านได้พร้อมจะสนับสนุนและช่วยเหลือสำหรับเด็กและเยาวชนที่รักดีใฝ่ดีอยู่แล้ว นายจันทร์ หวนสันเทียะ ประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ กล่าว ในวันนี้สิ่งที่น้องได้รับเป็นเพราะการกระทำและรู้ในหน้าที่ และหวังไว้ในวันข้างหน้าน้องจะได้เติบโตและเป็นคนดีเพื่อช่วยชาติและสังคมต่อๆไป
ขอขอบคุณ พ.ต.ท.สมชาย ขอค้า(รอง ผกก.สส.สภ.โคกขาม) นายณัฐวุฒิ เอกจิโรภาส(นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรสาคร) กลุ่มเพื่อนรักษ์บ้านเกิด ชมรมชาวปักษ์ใต้ และ นายจันทร์ หวนสันเทียะ ปธ.เครือข่ายฯ สนับสนุนในการเผยแพร่ข้อมูลภาพ/ข่าวสาร

Comments are closed.