Uncategorized

ศรีสะเกษเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงศาสนา วัฒนธรรม เชิงนิเวศและตลาดโบราณนวัตวิถีบ้านหนองม่วง

ศรีสะเกษเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงศาสนา วัฒนธรรม เชิงนิเวศและตลาดโบราณนวัตวิถีบ้านหนองม่วง

 

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.00 น. ที่บ้านหนองม่วง ตำบลหนองครก

 

อำเภอเมืองศรีสะเกษ นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงศาสนา วัฒนธรรม เชิงนิเวศ. และตลาดโบราณนวัตวิถีบ้านหนองม่วง โดยมีนายสุนันท์ คล่องอ้อย ผญบ.หนองม่วง และชาวบ้านหนองม่วงได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรถนนสายบุญกลางหมู่บ้านทุกวันอาทิตย์ ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เพื่อให้ลูกหลานเยาวชนในวัยเรียนของหมู่บ้านได้ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถนนสายบุญกลางหมู่บ้านนางวิไลพร บุญตาโลก กล่าวว่า บ้านหนองม่วง เป็นหมู่บ้านต้นแบบในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มีความโดดเด่นด้านป่าชุมชนประมาณ ๑,๐๐๐ ไร่ ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์พืชนานาชนิด สัตว์ป่า พืชสมุนไพร และนกนานาชนิด จึงมีแนวคิดในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ทั้งทางบกและทางน้ำ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านหนองม่วง ต่อไป

***********
บุญทัน ธุศรีวรรณ ข่าว/ภาพ