Uncategorized

ปราจีนบุรี สถานการณ์น้ำชุมชนตลาดเก่ายังน่าห่วงพื้นที่รอบนอกน้ำ หลากท่วมเป็นวงกว้าง!!

ปราจีนบุรี สถานการณ์น้ำชุมชนตลาดเก่ายังน่าห่วงพื้นที่รอบนอกน้ำ
หลากท่วมเป็นวงกว้าง!!

สถานการณ์น้ำในพื้นที่
ปราจีนบุรี 4 อำเภอยังน่าเป็นห่วงน้ำยังคงเพิ่มขึ้นขยายวงกว้าง แคว
พระปรงได้เอ่อท่วมโรง
เรียนเทศบาล 2 วัดใหม่
ท่าพาณิชย์ สั่งปิดวานนี้
หลังพบน้ำเพิ่มขึ้นท่วม
ใต้ถุนอาคารเรียน 15
ซม. บ้านริมน้ำ. ม.12 ต.
กบินทร์ น้ำได้ท่วมบ้าน
เรือนประชาชน 50-80
ซม.ประชาชนขนย้าย
ข้าวของขึ้นที่สูงและเฝ้า
ระวังน้ำตลอดเวลาน้ำยังเพิ่มขึ้นท่วมนาข้าวแลสวนผลไม้ นายอาคม
อินทร์อ่อน ชาวบ้านริม
น้ำกล่าวว่าน้ำเพิ่มขึ้นมาอีกจากเมื่อวานนี้ ทำให้ประชาชนนำรถออกมา
ไว้บนที่สูง ขณะที่หมู่
บ้านวังปีรู ม.8 ต.วังดาล
อ.กบินทร์บุรี น้ำได้ท่วม
หมู่บ้านผู้ปกครองต้อง
พายเรือออกมาส่งบุตร
หลานขึ้นรถรับส่งไป
โรงเรียน นายวีระชัย
ศรีวงศ์ ผู้ปกครองเด็ก
กล่าวว่า บ้านวังปีรูน้ำได้
ท่วมมาเกือบอาทิตย์แล้วระดับน้ำสูง 50-1 เมตรต้องพายเรือออกมาส่ง
ลูกหลานและขนย้ายสิ่ง
ของออกมาด้านนอก
ขณะที่กลุ่มเกษตรกร
ต.วังดาลพากันออกมาดูนาข้าวที่ถูกน้ำท่วมเกือบ
ไม่เห็นต้นข้าวแล้ว ต่าง
พากันวิจารณ์น้ำที้มีแนว
โน้มเพิ่มเรื่อยๆ หากเป็น
แบบนี้ต่อไปข้าวจะเน่า
เสียสร้างความเสียหาย
ให้แก่ชาวนาทุกคน อ.
ศรีมหาโพธิ ท้ายตลาด
ท่าประชุมพบว่ามีคันดิน
พังน้ำไหลเข้านาปรังตั้ง
แต่เย็นวานนี้ ชาวบ้าน
แตกตื่นเกรงจะท่วมบ้าน
เรือน ต.บ้านทามประชา
ชนขอเรือมาใช้ประจำ
บ้านหลายราย หมู่บ้าน
พญาวัง กว่า 20 หลังคาเรือนถูกน้ำท่วม 80-1ม.
ขนของไว้ที่สูงคาดว่าน้ำจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อ.บ้านสร้างเกษตรกรเร่งเกี่ยวข้าวหนีน้ำอีกระรอกเกรง
น้ำทะลักท่วมข้าวเสียหาย แม้ข้าวจะยังไม่ถึง
กำหนดเก็บเกี่ยวแต่ก็เก็บเกี่ยวก่อนดีกว่าน้ำท่วมเสียหายถึงขายไม่ได้ราคาก็ไม่รอน้ำท่วมข้าวเสียหาย…

 

ภาพ/ข่าว:ทองสุข
สิงห์พิมพ์ ผู้สื่อข่าวประ
จำจังหวัดปราจีนบุรี/รายงาน…