Uncategorized

เทศบาลคลองพนพัฒนา จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุบ้านทุ่งครก ปี61

เทศบาลคลองพนพัฒนา จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุบ้านทุ่งครก ปี61

ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ บ้านทุ่งครก ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ มีการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบ้านทุ่งครกปี 2561 ขึ้น โดยมีนายณพรวิศิษฐ์ ผลเงาะ นายกเทศมนตรีเทศบาลคลองพนพัฒนา เป็นประธานพิธีเปิด นายอนันต์ ลู่เกียง สาธารณสุขอำเภอคลองท่อม ข้าราชการหน้าที่หน่วยงานส่วนท้องถิ่น และประชาชนมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก

ในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และมีการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มปริมาณขึ้นอีกมาก และในอนาคตซึ่งผู้สูงอายุมักประสบปัญหาเกี่ยวกับด้านสุขภาพ ทางชมรมผู้สูงอายุของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งครก จึงมีแนวคิดว่าการออกกำลังกายจะช่วยให้สุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุแข็งแรง และสามารถสร้างภูมิต้านทานได้ดีและยังเป็นการดูแลผู้สูงอายุตั้งแต่สุขภาพดีและสุขภาพไม่ดี ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อสำรวจและจำแนกผู้สูงอายุตามกลุ่มคือกลุ่มติดสังคมกลุ่มติดบ้านและกลุ่มติดเตียงตามแบบประเมิน adl เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการตรวจประเมินสุขภาพในกรณีที่ตรวจพบความผิดปกติได้รับการส่งต่อตามระบบเพื่อให้ชมรมผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและยังมีกิจกรรมอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการประกวดขับร้องเม็งการประกวดขบวนพาเหรดประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านโดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมจาก 6 หมู่บ้าน ในตำบลคลองพนและจะมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และในระยะยาวจะพัฒนาให้เป็นรูปแบบตำบลต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวทั้งนี้ทางชมรมผู้สูงอายุของโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบ้านทุ่งครก ร่วมมือกับ รพ.สต.บ้านทุ่งครก จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นณโรงเรียนบ้านทุ่งครกหมู่ที่ 6 ตำบลคลองพนอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่
บรรยากาศภายในงานดังกล่าว มีจำนวนผู้สูงอายุมาร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก และมีการร่วมเดินขบวนพาเลชและมีการเต้นรำวงพื้นบ้านสร้างความสุขให้กับชาวบ้านอย่างสนุกสนาน

 

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน