ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

“พ.ต.อ.ธีรพล” รอง ผบก.ภ.จว. ชม. เข้าสักการะพระพุทธรูปประจำตำรวจภูธร จ.เชียงใหม่ ก่อนเดินทางไปรับตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน

“พ.ต.อ.ธีรพล” รอง ผบก.ภ.จว. ชม. เข้าสักการะพระพุทธรูปประจำตำรวจภูธร จ.เชียงใหม่ ก่อนเดินทางไปรับตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 9:00 น. พ.ต.อ.ธีรพล อินทรลิบ ได้เดินทางมาสักการะพระพุทธรูปประจำตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นการอำลาและจะได้เดินทางไปรับตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าสถานีในสังกัด ข้าราชการตำรวจส่วนกลาง และข้าราชการตำรวจในสังกัด พร้อมด้วยแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมส่งในการเดินทาง ณ ลานหน้าอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง