ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น

วันกตัญญู จังหวัดเชียงใหม่

วันกตัญญู จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 พระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดท่าตอน พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสวัสดิ์ ศรีสุวรรณดี ประธานกรรมการข้าราชการบำนาญกระทรวงมหาดไทย ดีตผู้ว่าราชการจังหวัดตาก อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นายชัยฤทธิ์ วรรณประภา ประธานมูลนิธิพุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน พระมหาอำนวย ปญฺญาวชิโร วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นองค์เทศน์ งานวันกตัญญู ประจำปีพุทธศักราช 2566 ซึ่งพุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่ องค์กรชาวพุทธ ร่วมกันจัด ณ พุทธสถาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา