ข่าวท่องเที่ยว ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น

(มีคลิป) ทม.แม่โจ้ จัดงานของดี อ.สันทราย ฟื้นฟู งานสิบสองเป็งล้านนา ตามวิถีพุทธวิถีธรรม

ทม.แม่โจ้ จัดงานของดี อ.สันทราย ฟื้นฟู งานสิบสองเป็งล้านนา ตามวิถีพุทธวิถีธรรมผู้ว่าฯ นำร่องซอฟท์เพาเวอร์ ตามนโยบาย”เศรษฐา” เที่ยวได้ทุกฤดูกาลตลอดปี

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566 ที่วัดศรีดอนชัยป่าตึงงาม (วัดแม่แก้ดน้อย) ต.ป่าไผ่ อ.สันทรายจ.เชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีพุทธ วิถีธรรม งานมหกรรมพื้นบ้านและงานแสดงสินค้าศิลปหัตถกรรมล้านนา 0TOP ของดี อ.สันทราย เพื่อส่งเสริมท่องเที่ยวจังหวัดภายใต้การสนับสนุนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่มีนายไชยยันต์ วิริยา นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ในฐานะประธานชมรมองค์กรปกครองท้องถิ่น อ.สันทราย นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ น.ส.พุธิตา ชัยอนันต์หรือจีน ส.ส.เชียงใหม่ เขต 4 พรรคก้าวไกล(ก.ก.) นายวิทยา ทรงคำ อดีต ส.ส.เชียงใหม่พรรคเพื่อไทย (พท.) พร้อมผู้บริหารท้องถิ่นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ ประชาชน และนักท่องเที่ยว เข้าร่วมจำนวนมาก

ภายในงาน มีฟังธรรมเทศนา กัณฑปุพพเปตพลี ขบวนแห่นรกและสวรรค์ ฟ้อนพื้นเมืองดนตรีนาฏศิลป์ล้านนา ประกวดขบวนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สาธิตศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน มหกรรมอาหารพื้นบ้านโชว์เมนูเด่น “ตำจิ้นแห้ง” อาหารประจำถิ่น พร้อมสืบสานฟื้นฟูประเพณีสิบสองเป็งล้าน
นา ของวัดศรีดอนชัยป่าตึงงาม โดยพระครูวิศาลจริยคุณ เจ้าอาวาสวัดดังกล่าว ที่ริเริ่มและพัฒนาต่อยอดประเพณีดังกล่าว เพื่อส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชน

นายวิรัตน์ กล่าวว่า เชียงใหม่ นำร่องจุด
หมายปลายทาง WORKCATION ด้วย
ซอฟท์เพาเวอร์ หรือ F 4 ประกอบด้วย
F Food อาหารของกึ๋นคนเมือง F Fes
tival เชียงใหม่เมืองแห่งเทศกาล F
Film อภิรมย์เชียงใหม่ ตามรอยหนังดัง
F Fashion ยลเสน่ห์ภูษาเวียงพิงค์ โดย
มีเป้าหมายเที่ยวเชียงใหม่ได้ทุกฤดูกาล
ตามนโยบายนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ทึ่ส่งเสริมเที่ยวทั่วไทยตลอดปี หรือ 12 เดือน เพื่อสร้างงานและกระจายรายได้สู่ชุมชนมากที่สุด

“เชียงใหม่ ถือเป็นจุดหมายปลายทาง
นักท่องเที่ยวหลายประเทศ เพราะมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย มีอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เป็นเอกลักษณ์มาอย่างยาวนาน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว กิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ตามนโยบายรัฐบาลด้วย” นายนิรัตน์ กล่าว

นายประหยัดฯ เผยว่า เทศบาลสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว เพื่อสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีพุทธ วิถีธรรม พร้อมฟื้นฟูเศรษฐกิจรากฐานด้วยตลาดสินค้าท้องถิ่นเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวผ่านเสน่ห์ชุมชนของเทศบาลเมืองแม่โจ้ พร้อมแสดงสินค้า ศิลปหัตถกรรมล้านนา OTOP OCOP ของดี อ.สันทราย คาดมีผู้ร่วมงาน
กว่า 10,000 คน สร้างรายได้สู่ชุมชนนับล้านบาทด้วย.

ทรงวุฒิ ทับทอง