ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น

“พระเทพมังคลาจารย์” มุทิตาจิต แด่พระครูประภัศร์ธรรมรังษี

“พระเทพมังคลาจารย์” มุทิตาจิต แด่พระครูประภัศร์ธรรมรังษี

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566 พระเทพมังคลาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดท่าตอน พระอารามหลวง มุทิตาจิต แด่พระครูประภัศร์ธรรมรังษี (ศรศักดิ์ จนฺทรํสี /ครูบาจันทรังษี)) เจ้าคณะตำบลศรีภูมิ เขต 5 เจ้าอาวาสวัดกู่เต้า เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล ครบ 74 ปี พรรษา 54 พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ณ วัดกู่เต้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา