Reporter&Thai Army

สงขลา/หาดใหญ่ ผบ.ฉก.ร.5 มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ทหารกองประจำการที่จะปลดในวันที่ 1 พ.ย.61 ณ ค่ายเสนาณรงค์

สงขลา/หาดใหญ่ ผบ.ฉก.ร.5 มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ทหารกองประจำการที่จะปลดในวันที่ 1 พ.ย.61 ณ ค่ายเสนาณรงค์

 

วันนี้ 30 ต.ค.61 พ.อ.วรเดช เดชรักษา ผบ.ร.5 เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณทหารกองประจำการ, บัตรทหารผ่านศึกและ(สด.8) ในส่วนของ นขต.ร.5 จำนวน 61 นาย ที่จะปลดประจำการเป็นทหารกองหนุน ใน 1พ.ย.61 เพื่อแสดงออกถึงการได้อุทิศเวลาเข้ารับราชการ เป็นทหารกองประจำการ ด้วยความเสียสละ และเป็นผู้มีความประพฤติดี อยู่ใน กฎระเบียบข้อบังคับตามแบบธรรมเนียมทหาร จนครบกำหนดปลดออกจากกองประจำการ ใน 1พ.ย.61 ณ ห้องสอนอบรม ร้อย.ค.หนัก.ร.5 ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

.มณีรัตน์ แก้ววิเชียร สงขลา/รายงาน