Reporter&Thai Army

ทหารมอบเงินหนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อต่อยอดให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่ม

ทหารมอบเงินหนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อต่อยอดให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่ม

เมื่อ ๓๐ ต.ค.๖๑ เวลา ๑๓๒๕ น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร. ผบ.ฉก.นย.ภต.พบปะเยี่ยมเยียน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา และประชาชน พร้อมกับเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนกำปงบูเก๊ะ บ้านปาลอบาต๊ะ ต.ลุโบะบายะ อ.ยี่งอ จว.นราธิวาส ซึ่งทำการเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกผักสลัดกางมุ้ง การเลี้ยงไก่ใข่ การเลี้ยงไก่พื้นเมือง เพื่อเป็นการลดรายจ่ายและสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว ในการนี้ น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ได้มอบเงินสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมให้กับประธานกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนกำปงบูเก๊ะ เพื่อเป็นการต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้เกิดความยั่งยืน อีกทั้งยังเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทหารนาวิกโยธิน กองทัพเรือ กับชุมชนและพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ “ทหารเรือ ต้องเป็นกองทัพทหารของประชาชน หายใจ เชื่อมใจ และมีชะตาชีวิตร่วมกันกับประชาชน สู้เพื่อรับใช้ประชาชน ที่ใดมีศัตรู ที่ใดมีอันตราย ที่นั่นย่อมมีทหารของกองทัพเรือ ให้สมกับคุณค่าที่ส่งมอบให้กับสังคม เป็นกองทัพเรือ ที่ประชาชนเชื่อมั่น และภาคภูมิใจ” โดยมี น.ท.วัชระ โคตรพัฒน์ รอง ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร.ให้การต้อนรับ


ต่อมา เวลา ๑๔๑๐ น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.พบปะเยี่ยมเยียน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ครู อุสตาซ นักเรียน และประชาชน พร้อมกับเยี่ยมชมแปลงผักสวนครัว ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ปอเนาะมัดดราซะฮ์ฮิดายะตุลกุรอ่าน บ้านตะลาฆอสะโต หมู่ ๘ ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จว.นราธิวาส ในการนี้ น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ได้มอบเงินสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของปอเนาะ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทหารนาวิกโยธิน กองทัพเรือ กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ

 

 

 

 

นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ