Reporter&Thai Army Uncategorized

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 904 วปร. อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดี ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ “

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 904 วปร. อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดี ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสวนหย่อม ณ ศูนย์การเรียนรู้บริหารจัดการน้ำตามรอยเท้าพ่อ ม.13 ตำบลทาสบเส้า

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในพื้นที่อำเภอแม่ทา จำนวน 100 คน ร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสวนหย่อม ณ ศูนย์การเรียนรู้บริหารจัดการน้ำตามรอยเท้าพ่อ ม.13 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน