ร้อยเอ็ดติดริบบิ้นสีขาว เพื่อรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวและความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบจังหวัดร้อยเอ็ด โดยให้ส่วนราชการร่วมแสดงสัญญลักษณ์ ในวันประขุมใหญ่เดือนพ.ย.61


ร้อยเอ็ดติดริบบิ้นสีขาว เพื่อรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวและความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบจังหวัดร้อยเอ็ด
โดยให้ส่วนราชการร่วมแสดงสัญญลักษณ์ ในวันประขุมใหญ่เดือนพ.ย.61

 

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129/

เมื่อเช้าวันนี้วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมมหาเจดีย์ ชัยมงคล ศาลากลางชั้น 5 จังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการติดริบบิ้นสีขาว เพื่อรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบจังหวัดร้อยเอ็ด โดยการดำเนินงานของ นางพรชนก เชิงหอม รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ดและคณะ พร้อมนี้ ได้ติดริบบิ้น ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และ ให้หัวหน้าส่วนราชการแสดงสัญลักษณ์ ที่ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ

นางพรชนก เชิงหอม รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวรายงานว่า.-การรณรงค์ติดริบบิ้นสีขาวเพื่อยุติความรุนแรงต่อสตรี ได้ริเริ่มขึ้นครั้งแรกในประเทศแคนาดาเมื่อปีพ.ศ 2534 หลังจากเหตุการณ์สังหารหมู่นักศึกษาหญิงของมหาวิทยาลัย montreal จำนวน 14 คน สำหรับประเทศไทย ได้กำหนดให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็นเดือน รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีโดยดำเนินการรณรงค์ตลอดเดือนพฤศจิกายน ให้สังคมได้ตระหนักและร่วมป้องกันและขจัดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีให้หมดสิ้นไป

 

การจัดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีบุคคลและครอบครัวและความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบในปี 2561 มุ่งเน้นประชาสัมพันธ์และสื่อให้เห็นถึง ปัญหาของความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว ขยายไปถึงความรุนแรงในรูปแบบอื่นๆ ในสังคม จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรี บุคคลในครอบครัวและความรุนแรงทุกรูปแบบ ในสังคมในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ในงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เดินวิ่งการกุศลครั้งที่สอง สี่สมานเดินวิ่งวิถีไทย เพื่อผู้ป่วยมะเร็งภายใต้แนวคิด ปรับพฤติกรรมเปลี่ยนความคิดยุติรุนแรงและมุ่งส่งเสริมผู้ชาย ให้มีบทบาทและส่วนร่วมในการยุติความรุนแรง โดยมีคำรณรงค์สุภาพบุรุษยุทธ หยุดความรุนแรง

ในปี 2562 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กำหนดจัดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวและความรุนแรงทุกรูปแบบ ในสังคมในงานจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขเพื่อสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน มีการจัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์กระบวนการให้ความช่วยเหลือสาเหตุความรุนแรงและแนวทางในการแก้ไขปัญหาความรุนแรง

 

—///–สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129–