พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี ผบ.กกล.รส.จว.พ.จ. นำกำลังพลร่วมโครงการ จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ในกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาพื้นที่ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร ณ บริเวณศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร


เมื่อ 290900 พ.ย.61 พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี ผบ.กกล.รส.จว.พ.จ. นำกำลังพลร่วมโครงการ จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ในกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาพื้นที่ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร ณ บริเวณศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร อ.บางมูลนาก จว.พ.จ. โดยมี นายวิทยา มากปาน รอง ผวจ.พ.จ. เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน ในการนี้ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พ.จ. ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ จาก รพ.ค่ายขุนผาเมือง ให้บริการทางการแพทย์กับประชาชน โดยมีผู้รับบริการ จำนวน 37 คน พร้อมจัดรถครัวสนามให้บริการประชาชน และ จัด ชป.กร.มทบ.36 ทำการแสดงให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับชมด้วย