ตำรวจภูธรภาค 6 พร้อมกองทัพภาคที่ 3 เดินคืนโฉนดที่ดินให้ประชาชนที่ถูกฉ้อโกง ….คืนความสุข ลดเหลื่อมล้ำในสังคม.


ตำรวจภูธรภาค 6 พร้อมกองทัพภาคที่ 3 เดินคืนโฉนดที่ดินให้ประชาชนที่ถูกฉ้อโกง ….คืนความสุข ลดเหลื่อมล้ำในสังคม.

 

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. พลโท ฉลองชัย ไชยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้กรุณามอบหมายให้ พันเอก คณิศร อาสมะ เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 39 เป็นผู้แทน แม่ทัพภาคที่ 3 ร่วมพิธีมอบคืนโฉนดที่ดิน และทรัพย์สิน คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พลตำรวจโท สุธีร์ เนรกัณฐี รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 เป็นประธานในพิธี
ด้วย พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มีบัญชาในการติดตามความคืบหน้าการป้องกันปราบปรามคดีฉ้อโกงโฉนดที่ดินและให้ส่งมอบโฉนดที่ดินคืนให้ประชาชนที่ถูกฉ้อโกง โดยสั่งการให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน เพื่อเร่งรัดปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยเฉพาะบุคคล กลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์ ฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน เช่น โฉนดที่ดิน บ้าน รถยนต์รถจักรยานยนต์ และทรัพย์สินอื่นๆ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ โดยตำรวจภูธรภาค 6 จึงได้กำหนด จัดพิธีมอบคืนโฉนดที่ดินคืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคมครั้งที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งมอบโฉนดที่ดินคืนให้ประชาชน ที่ถูกฉ้อโกง

ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 3 ได้ร่วมปฏิบัติการ ในการปราบปรามปัญหาหนี้นอกระบบ ปัญหาการฉ้อโกงประชาชน ตลอดจนเร่งรัด การปราบปราม และดำเนินคดี กับนายทุน และกลุ่มคน ที่เอารัดเอาเปรียบประชาชนอย่างต่อเนื่อง