สถานที่ท่องเที่ยว

พะเยา คึกคัก ทำบุญขัวแตะฮอมบุญท่องเที่ยวใหม่ส่งท้ายปีเก่า

พะเยา คึกคัก ทำบุญขัวแตะฮอมบุญท่องเที่ยวใหม่ส่งท้ายปีเก่า
เทศบาลตำบลบ้านสาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จัดพิธีทำบุญตักบาตร เปิดขัวแตะฮอมบุญ แหล่งท่องเที่ยวใหม่ริมกว๊านพะเยา ฝั่งทิศตะวันตก เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และเป็นการทำบุญเพื่อส่งท้ายปีเก่า

นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ ปลัดจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายประสงค์ เหล็กกล้า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง ต่างเข้าร่วมพิธี เปิดขัวแตะฮอมบุญ บริเวณริมกว๊านพะเยา ฝั่งทิศตะวันตก ในพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านสันป่าค่าง ตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา หลังชาวบ้านได้ร่วมลงมือกันจัดสร้างขึ้น เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อน หย่อนใจ รวมทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ริมกว๊านพะเยา ฝั่งทิศตะวันตกโดยขัวแตะฮอมบุญดังกล่าวได้จัดสร้างขึ้นด้วยความร่วมมือของชาวบ้าน โดยไม่ใช้งบประมาณจากทางราชการแต่อย่างได มีระยะรวมมากกว่า 300 เมตร ยื่นเข้าสู่กว๊านพะเยา เพื่อสัมผัสความสวยงามตามธรรมชาติ ของกว๊านพะเยา อย่างใกล้ชิด และถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม โดยในวันนี้ได้มีการเปิดตัวเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวพักผ่อน และมีการทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นสิริมงคล รวมทั้งเป็นการทำบุญเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วย

 

https://youtu.be/pukKyo1xPXg