Reporter&Thai Army นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

วันที่ 30 ธ.ค. 61 เวลา 10.00 น.นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 เพื่อรับทราบสถานการณ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ของจังหวัดพิจิตรในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมีนายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พล.ต.ต.ธวัชชัย มวลนรา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร พ.อ.ปฐวี ศรีสุข รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิจิตร หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และนายอำเภอ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดพิจิตร สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร ชั้น 2 อำเภอเมืองพิจิตร