สถานที่ท่องเที่ยว

บางสะพานเปิดตลาดประชารัฐ คลองปากปิด เพื่อรองรับ การท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมเตรียมเปิดถาวรช่วงวันหยุด

ข่าว ณัฐธภพ พันสาย / จ.ประจวบคีรีขันธ์ / 0623644468
บางสะพานเปิดตลาดประชารัฐ คลองปากปิด เพื่อรองรับ การท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมเตรียมเปิดถาวรช่วงวันหยุด
วันที่ 30 ธ.ค. 61 ที่บริเวณคลองปากปิด หมู่ที่ 1 บ้านฝ่ายท่า ตำบลพงศ์ประศาสตร์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน ได้เป็นประธานเปิด การจัดโครงการตลาดประชารัฐเพี่อช่วยเหลือเกษตรผู้มีรายได้น้อย และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน ในช่วงเทศกาลปีใหม่

โดยมี นายวิเชียร เกตุงาม กำนันตำบลกำเนิดนพคุณ นายธนาชัย บัวช่วง รองนายก อบต.พงศ์ประศาสตร์ นายวัชรินทร์ จันทร์เดช ผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยเกรียบ และ กรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีประจวบคีรีขันธ์ นายสุรพล พูลยิ้ม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านฝ่ายท่า พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม

นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน กล่าวว่า คลองปากปิดมีพื้นที่อนุรักษ์ พื้นที่ชุ่มน้ำป่าชายเลน โดยเฉพาะพื้นที่ชุ่มน้ำป่าชายเลนปัจจุบัน มีพื้นที่เหลือน้อยมากสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นแหล่งศึกษาของผู้ที่ชอบท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งทั้งสองฟากฝั่งของที่คลองปากปิด เป็นทิวทัศน์ที่สวยงาม สำหรับนักท่องเที่ยวที่ได้มาท่องเที่ยว พายเรือในคลองปากปิด และยังได้สามารถเลือกซื้อสินค้า พื้นบ้าน ของชาวอำเภอบางสะพาน ทั้งสินค้าอุปโภค บริโภค ที่ชาวบ้านนำมาจำหน่ายเป็นจำนวนมาก ซึ่งตลาดประชารัฐคลองปากปิด ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 จะมีการเปิด จำหน่ายสินค้า และท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 61 ถึงวันที่ 1 มกราคม 62 และหลังจากนั้น จะเปิดทุกเย็นวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 15.30 น ถึง 21.00 น สำหรับค่าใช้บริการในการล่องเรือ ค่าเสื้อชูชีพตัวละ 50 บาท ถ้าเป็นเรือเครื่องยนต์ ลำละ 500 บาท ซึ่งสามารถนั่งได้หลายท่าน ใช้เวลาในการล่องเรือ 2-3 ชั่วโมง แล้วแต่ความสะดวกของลูกค้า สำหรับเวลาสะดวกในการท่องเที่ยวที่คลองปากปิด คือช่วงเช้า และช่วงเย็นอากาศจะเย็นสบาย
//////////////////////////////////////